sobota, 18 maja 2024

Po co mi rozszerzona rzeczywistość?

 źródło: Getty Images
  • Augmented Reality będzie w najbliższych latach jedną z najważniejszych technologii wprowadzanych w przedsiębiorstwach.

 

  • AR pozwala efektywniej szkolić pracowników oraz oferować nowe usługi.

 

  • Technologia rozszerzonej rzeczywistości przydaje się w projektowaniu i montażu podzespołów, może też sprzyjać bezpieczeństwu pracy.

Czym jest Augmented Reality?

Rozszerzona rzeczywistość, według definicji naukowych, jest połączeniem obrazu świata rzeczywistego z wirtualnymi elementami stworzonymi przy pomocy technologii informatycznej. Augmented Reality w odróżnieniu od Virtual Reality poszerza obraz, który widzimy, oraz nakłada elementy, np. nowe obiekty czy informacje w postaci tekstu, nie tworząc przy tym pełnego obrazu trójwymiarowego. Początkowo rozszerzona rzeczywistość, podobnie jak jej wirtualna odmiana, trafiła do gier wideo – przykładem jest produkcja „Pokemon Go”. VR i AR zaczęły być stosowane przez studia architektoniczne, a także firmy przemysłowe do szkolenia nowych pracowników. Stale rosnący popyt na tego typu rozwiązania oraz ciągłe udoskonalanie technologii w najbliższej przyszłości mogą mieć istotny wpływ na wiele rozwiązań biznesowych.

Rozszerzona rzeczywistość w firmie

Augmented Reality jest coraz częściej wykorzystywane w przedsiębiorstwach i fabrykach. Po kilku latach testowania technologii zarządzający firmami postanowili stopniowo wprowadzać ją we własnych zakładach produkcyjnych. Inteligentne okulary z coraz lepszymi bateriami i zestawami do sterowania głosowego przyciągają kolejnych użytkowników, dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest np. przeprowadzenie znacznie szybszego szkolenia wprowadzającego nowego pracownika w zadania na jego stanowisku pracy.

Kolejnym ważnym aspektem jest eliminowanie błędów podczas montażu: monter używający okularów AR ma przed oczami wirtualną instrukcję, co minimalizuje w znacznym stopniu ryzyko pomyłki. Zaletą rozszerzonej rzeczywistości jest też możliwość udzielenia szybkiej, zdalnej pomocy osobom pracującym w terenie. Augmented Reality pozwala ulepszać system kontroli jakości, ponieważ pracownicy w czasie rzeczywistym mogą porównywać wytworzony produkt z ich wirtualnym odpowiednikiem. Osoby wyposażone w okulary z zestawem słuchawkowym mają wolne ręce, co usprawnia czynności, które wykonują. Również kadra firm za sprawą AR ma szansę w szybszym tempie udoskonalać swoje umiejętności, szybciej rozwijać się i w konsekwencji awansować na lepiej płatne stanowiska.

Augmented Reality jako rozwiązanie nawigacyjne

Rozwiązania nawigacyjne oparte o technologie AR to przede wszystkim nawigacja wewnątrz budynków. Dzisiaj mało kto wyobraża sobie funkcjonowanie bez dostępu do map zewnętrznych Google’a czy Microsoftu, za pewien czas podobną lokalizacyjną rolę na szeroką skalę zaczną spełniać rozwiązania korzystające z rozszerzonej rzeczywistości. Aplikacje tego typu służą do nawigowania oraz udzielania wskazówek na lotniskach, w centrach handlowych, szpitalach, biurach oraz w fabrykach i magazynach. Użytkownicy mogą poruszać się po wyznaczonej trasie i postępować zgodnie z poleceniami pokazującymi się na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym. Wraz ze wzrostem zainteresowania AR, podnosi się poziom finansowania nowych projektów przez kluczowych graczy na rynku.

Interesującym przykładem jest aplikacja stworzona na potrzeby lotniska Gatwick. Za sprawą 2000 przekaźników, tzw. beaconów, pasażerowie mogą korzystać ze smartfonowych, wirtualnych map lokalizacyjnych na terenie dwóch terminali. Rozwiązanie ma za zadanie poprawić przepływ ruchu na lotnisku, a co za tym idzie, przyśpieszyć czynności związane z odprawą i transportem podróżnych.

Rozszerzona rzeczywistość bardzo potrzebuje 5G

Technologia AR jest coraz częściej wykorzystywana w przemyśle. Do najważniejszych obszarów należy tutaj inteligentna produkcja i zdalne sterowanie maszynami. Obecnie komunikacja pracowników z urządzeniami opiera się o łączność komórkową, ale prognozy producentów rozwiązań z rozszerzoną rzeczywistością pokazują, że dopiero sieć 5G ze swoją bardzo dużą przepustowością i niskimi opóźnieniami stanie się kluczowa dla efektywnego działania tego typu aplikacji.
Zatrudnieni, aby pracować wydajniej i bezpieczniej, powinni używać okularów z Augmented Reality zamiast aplikacji zainstalowanych na tabletach lub w smartfonach. AR dodatkowo umożliwia stworzenie cyfrowej kopii danego przedmiotu wraz z instrukcją jego montażu czy naprawy. Komunikacja między osobą pracującą w terenie a np. zdalnym konsultantem wymaga dobrej łączności i jak najmniejszych opóźnień. Dzięki 5G, które ma zostać wprowadzone w niedługim czasie, firmy wdrażające AR oczekują zmniejszenia kosztów komunikacji internetowej potrzebnej do obsługi tej technologii. Augmented Reality bywa zresztą postrzegane jako jedno z najważniejszych zastosowań sieci piątej generacji.

Przyszłość AR

Augmented Reality razem z internetem rzeczy mają zapewniać odbiorcom coraz wyższą jakość i szybkość działania urządzeń. Prace badawcze wielu firm zmierzają do miniaturyzacji sprzętu wykorzystywanego do AR. Tworzenie wydajniejszych baterii pozwoli wydłużyć pracę urządzeń oraz ułatwi użytkowanie ich zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Technologia rozszerzonej rzeczywistości ma szansę wyraźnie zmienić pracę wielu firm przemysłowych, jednak jesteśmy na razie na początku tej drogi. Niezbędnym elementem wdrażania AR w firmach będzie zakup okularów, tabletów i smartfonów z odpowiednimi aplikacjami, a także dostęp do narzędzi inżynierskich typu Computer Aided Design. Wprowadzanie Augmented Reality długofalowo może pomagać przedsiębiorcom w podnoszeniu rynkowej konkurencyjności ich firm.

O kolejnych zastosowaniach rozszerzonej rzeczywistości w przemyśle, przeczytacie Państwo w portalu PrzemyslPrzyslosci.gov.pl.

artykuł sponsorowany przez Platformę Przemysłu Przyszłości

Facebook