wtorek, 28 listopada 2023

Po raz trzeci o rozwoju regionu

 fot. ŁK

Ministrowie, prezesi specjalnych stref ekonomicznych, profesorowie uczelni wyższych, przedstawiciele samorządu a także działacze społeczni i opolanie wzięli udział w trzeciej edycji Forum Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie swoim patronatem objął Marcin Ociepa – Poseł Ziemi Opolskiej i Wiceminister Obrony Narodowej.

28 września po raz drugi w murach Politechniki Opolskiej, a po raz trzeci w ogóle mieliśmy okazję posłuchać debat i paneli związanych z kierunkami rozwoju naszego województwa. Głównym organizatorem Forum była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, a partnerami Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz gospodarz – Politechnika Opolska. Wydarzenie poprowadził znany dziennikarz Krzysztof Ziemiec.

 

Zgromadzonych gości powitali organizatorzy. Jako pierwszy głos zabrał Piotr Wojtyczka, prezes WSSE, który podkreślił olbrzymie zaangażowanie prowadzonej przez siebie strefy w województwie opolskim. Prezes WSSE przypomniał, że obecnie w Brzegu i Nysie budowane są dwie hale produkcyjno-magazynowe – Jeszcze w tym roku otworzymy je jako Invest-Park w Brzegu oraz w Nysie. Te nasze inwestycje także uzupełniają ofertę dla przedsiębiorców i powodują, że teren Opolszczyzny staje się atrakcyjny – tłumaczył Piotr Wojtyczka i dodawał – tylko w tym roku wydaliśmy już 9 decyzji o wsparciu na terenie województwa opolskiego, a łączna suma nakładów inwestycyjnych w Invest-Parku to już prawie 3 mld złotych, a rok się jeszcze nie skończył. Prezes KSSE dr Janusz Michałek zwracał uwagę na jeden istotny aspekt wsparcia stref inwestycyjnych – Specjalne strefy ekonomiczne są nie tylko dla tych największych, ale także dla polskich, małych i średnich przedsiębiorców. Od kilku lat 60% wszystkich decyzji o wsparciu to są właśnie polscy przedsiębiorcy.

Rektor Politechniki Opolskiej prof. Marcin Lorenc pochwalił się, że PO jest trzecią po Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Jagiellońskim nominowaną do tytułu najbardziej dynamicznie rozwijającej się pod względem naukowym uczelni – To pokazuje siłę tego naszego małego regionu – mówił rektor. Warto odnotować także fakt, że mimo depopulacji w regionie Politechnika odnotowała 20- procentowy wzrost liczby studentów studiów stacjonarnych.

Z kolei w swoim wystąpieniu Marcin Ociepa wyjaśnił, co przyświecało organizacji Forum – Istotą tego spotkania, zainaugurowanego jako idea 3 lata temu, jest spotkanie trzech światów: samorządów, nauki i przemysłu. Podkreślam jak ważna jest synergia tych środowisk. Poseł podzielił się także ciekawym spostrzeżeniem odnośnie podziału w naszym województwie – Nie ma już klasycznego podziału na prawicę i lewicę. Ja też nie zaznaczałbym linii tego podziału ze względu na przynależność do partii politycznych. Decydująca jest postawa człowieka wobec dialogu i perspektyw rozwojowych. Można być synergistą, kimś, kto chce się spotkać i działać na rzecz rozwoju regionu. Można też być tym, kto się obraża i nie chce brać udziału w tym procesie – powiedział wiceminister obrony narodowej.

Forum od początku swojego istnienia jest też okazją do odznaczenia osób przyczyniających się do rozwoju województwa opolskiego na niwie gospodarki, edukacji, rolnictwa i turystyki. Specjalne medale, dyplomy i odznaki zasłużonych dla wyżej wymienionych obszarów odebrało 25 osób. Odznaczenia wręczali obecni na wydarzeniu wiceministrowie oraz wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski.

Przed rozpoczęciem części merytorycznej odbyło się także oficjalne otwarcie biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Opolu. Odsłonięcia tablicy dokonali dr inż Paweł Kurtasz prezes PAIH-u oraz Marcin Ociepa.

Sama konferencja składała się z dwóch paneli. Pierwszy z nich zatytułowany „Priorytety rozwojowe Opolszczyzny” moderował poseł Marcin Ociepa, a wystąpili w nim: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Ciecióra, wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek oraz wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. Dyskusja toczyła się wokół szans rozwojowych naszego województwa w oparciu o inwestycje zagranicznych podmiotów oraz potencjał naukowy naszych uczelni wyższych. Nie zabrakło także wątku szansy wykorzystania nowoczesnych technologii w rozwoju rolnictwa.

Kolejne dyskusje miały bardzo dynamiczną formę Q&A. W czterech debatach wzięli kolejno udział:

– Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski oraz Jarosław Szóstka, wiceburmistrz Prudnika (Relacje Rząd-samorząd);

– Łukasz Gałczyński, wiceprezes zarządu ARP oraz prof. Bolesław Goranczewski, członek zarządu Grupa Azoty Kędzierzyn (Opolszczyzna jako ekosystem gospodarczy);

– prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej oraz Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji RSE (Uczelnie wyższe oraz branżowe centra umiejętności wsparciem dla rynku pracy);

– prof. dr hab. Wiesława Piątkowska, kierownik katedry komunikacji społecznej i dziennikarstwa oraz Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (Rozwój i inwestycje odpowiedzią na zagrożenia dla opieki zdrowotnej w regionie).

Przewodnim motywem tegorocznej edycji była próba odpowiedzi na pytanie, jak przyciągnąć inwestorów na Opolszczyznę i zwiększyć potencjał gospodarczy regionu? W kontekście globalnej konkurencji to niezwykle ważna kwestia, a eksperci i uczestnicy Forum podzielili się wieloma trafnym spostrzeżeniami, diagnozami oraz możliwościami rozwojowym dla naszego regionu.

Autor: SM

Facebook