piątek, 24 maja 2024

Po weekendzie ostatnie prace na dwóch kluczowych inwestycjach

 fot. MZD Opole

Kończy się budowa drogi na Róży Wiatrów oraz przebudowa ulicy Krapkowickiej. W obu przypadkach pozostały do wykonania ostatnie prace. Te zaplanowane są tuż po weekendzie.

Jeżeli planów nie pokrzyżuje pogoda, to od poniedziałku (8.04) na teren Róży Wiatrów i od wtorku (9.04) na Krapkowicką wjedzie sprzęt do układania masy bitumicznej. W obu przypadkach układana będzie ostatnia warstwa ścieralna. To po niej kierowcy będą się poruszać po oddaniu tych inwestycji do użytku.

W związku z planowanymi pracami mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu i te związane z dojazdami do posesji. Ze względu na charakter i technologię robót w czasie układania warstwy ścieralnej będą obowiązywały zmienne organizacje ruchu, które będą na bieżąco dostosowywane do przebiegu i postępu prac. W obu lokalizacjach termin ułożenia warstwy ścieralnej wynosi dwa dni.

Źródło: MZD Opole

Facebook