poniedziałek, 30 stycznia 2023

Podsumowanie interwencji JRG w 2022 roku

 fot. pixabay.com/zdjęcie poglądowe

Państwowa Straż Pożarna podsumowała ubiegły rok, robiąc zestawienie statystyczne, zdarzeń w których brały udział jednostki PSP z podziałem na powiaty województwa opolskiego. Zebrane dane zaprezentowano poniżej w formie wykresów.

W 2022 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej w województwie opolskim interweniowały w 16091 zdarzeniach , tj. w 723 zdarzeniach mniej niż w roku 2021. W ubiegłym roku odnotowano (porównanie z 2021 rokiem) 3704 pożary (2943), 11219 miejscowych zagrożeń (12804) oraz 1168 alarmów fałszywych (1067).

statystyka interwencji OSP_2022
oprac. PK

Najwięcej zdarzeń w ubiegłym roku odnotowano w mieście Opolu (2321), powiecie nyskim (2181) i powiecie opolskim (1889). Natomiast najmniej interwencji było w powiecie głubczyckim (640), powiecie prudnickim (680) oraz  powiecie oleskim (905).

oprac. KW PSP Opole

W rozbiciu miesięcznym, jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały najczęściej w sierpniu (2566 zdarzeń) a najmniej w październiku (671 zdarzeń). Największą ilość zdarzeń odnotowała w ubiegłym roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Opolu – 1443 (spadek o 387 interwencji w stosunku do 2021 roku). Najmniej interwencji odnotowała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Paczkowie – 291 (wzrost o 20 zdarzeń w stosunku do roku 2021).

oprac. KW PSP Opole

W pożarach na terenie województwa opolskiego zginęło 11 osób a poszkodowanych zostało 91 osób (w tym 2 dzieci). W miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło 327 osób (w tym 6 dzieci), a 1149 osób zostało poszkodowanych (w tym 118 dzieci).

Rok 2022 przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej – podobnie jak rok 2021 i 2020 – postawił nowe zadania, realizowane zarówno przez strażaków PSP, jak i druhów OSP. Na początku roku wschodnich sąsiadów Polski dotknął konflikt zbrojny, w wyniku czego strażacy realizowali wiele nowych zadań wspomagających inne służby, a niosące pomoc dla ludzi przybywających z Ukrainy. Pomoc obywatelom Ukrainy realizowana jest przez strażaków do tej pory. Ubiegły rok to także zwiększona ilość działań związanych z usuwaniem skutki warunków atmosferycznych, przechodzących przez teren województwa opolskiego.

oprac. KW PSP Opole

Warto zwrócić uwagę, że w ujęciu tabelarycznym wyszczególniono tylko interwencje JRG w ramach działalności PSP, natomiast w ujęciu słupkowym odniesiono się do wszystkich zdarzeń, w tym tych gdzie interweniowały tylko jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponad to rok Rok 2022 to spadek liczby izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego (w stosunku do 2021 roku) w których to strażacy udzielali na miejscu kwalifikowanej pierwszej pomocy i prowadzili działania ratownicze do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, gdzie kolejno przekazywano poszkodowanego pod jego opiekę.

Opracowanie: mł. kpt. Łukasz Nowak rzecznik prasowy OKW PSP w Opolu

Facebook