poniedziałek, 26 lutego 2024

Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

 fot. MEiN

Ponad 4,7 mln uczniów z ponad 20 tys. szkół kończy dziś zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Za nami kolejny rok realizacji kilkudziesięciu kluczowych projektów i przedsięwzięć, które pomogą uczniom poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego i przyszłego świata. Podsumowujemy najważniejsze działania MEiN w roku szkolnym 2022/2023.

Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 w ujęciu statystycznym:

Tegoroczne egzaminy maturalne i egzamin ósmoklasisty odbyły się zgodnie z harmonogramem:

  • egzamin maturalny od 4 do 23 maja 2023 r.,
  • egzamin ósmoklasisty od 23 do 25 maja 2023 r.

W tym roku szkolnym matura została przeprowadzona w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego przystąpili do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpili do egzaminu w Formule 2015. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 113 778 absolwentów, w tym 11 będących obywatelami Ukrainy – w Formule 2015 oraz 158 352 absolwentów, w tym 112 będących obywatelami Ukrainy – w Formule 2023. Wyniki tegorocznych matur poznamy 7 lipca.

Egzamin ósmoklasisty obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytni. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe (jako jeden z warunków ukończenia szkoły podstawowej), ale jego wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej). Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w tym roku 517 096 uczniów z 13 030 szkół, w tym 14 469 uczniów będących obywatelami Ukrainy z 4 160 szkół. Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. (tzw. Formuła 2012 i Formuła 2017) oraz egzaminy zawodowe przeprowadzane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. (tzw. Formuła 2019) odbyły się w terminie od 1 do 18 czerwca br. Dla uczniów i słuchaczy, którzy z ważnych powodów nie mogą przystąpić do egzaminu, został przewidziany termin dodatkowy: 28 czerwca (część pisemna) i 29 czerwca (część praktyczna). Wyniki tegorocznych egzaminów zawodowych poznamy 31 sierpnia.

źródło: MEiN

Facebook