sobota, 13 kwietnia 2024

Policjanci odbiorą samochód sprawcy przestępstwa drogowego – zapoznajcie się z nowymi przepisami

 fot. ŁK

Kierowanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ucieczka sprawcy z miejsca wypadku, lekceważenie sądowych zakazów w związku z przestępstwem drogowym – sytuacje bulwersujące i realnie wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Teraz nieodpowiedzialnych kierowców czekają jeszcze surowsze konsekwencje. Obowiązują już przepisy, zgodnie z którymi sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego lub jego równowartość. Zobaczcie, kiedy policjanci odbiorą samochód takim kierowcom.

Zgodnie z artykułem 44 b znowelizowanego kodeksu karnego, w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego lub przepadek jego równowartości. Dotyczy to sprawcy przestępstwa w ruchu lądowym. Oznacza to, że osoby dopuszczające się tych najpoważniejszych naruszeń prawa, muszą się liczyć z jeszcze surowszymi konsekwencjami niż dotychczas.

 Przepadek będzie orzekany między innymi wtedy, gdy:

  • zawartość alkoholu w organizmie kierującego przekroczy 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu;
  • sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku drogowego dopuści się tych czynów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
  • sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku drogowego zbiegnie z miejsca zdarzenia;
  • sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku drogowego wypije alkohol lub zażyje środek odurzający po popełnieniu tych czynów – lecz przed badaniem trzeźwości albo badaniem na obecność środków odurzających;
  • nietrzeźwy lub znajdujący się pod wpływem środka odurzającego kierujący:

    a) był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za takie przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem;
    b) znajduje się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Należy jednak pamiętać, że przedmiotem tymczasowego zajęcia nie mogą być pojazdy mechaniczne objęte umową leasingu, tzw. Pojazdy firmowe lub objęte współwłasnością. W takim wypadku będzie orzekany przepadek jego równowartości, albo w przypadku pojazdów służących do wykonywania czynności zawodowych lub służbowych polegających na prowadzeniu na rzecz pracodawcy – nawiązka.

Źródło: Opolska Policja

Facebook