niedziela, 4 czerwca 2023

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla podsumowali miniony rok – Statystyka

 fot. KPP Kędzierzyn-Koźle

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla podsumowali 2022 rok. Podczas odprawy omówiono wyniki pracy funkcjonariuszy i podsumowano stan bezpieczeństwa na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. W odprawie wziął udział m. in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Rafał Stanisławski.

Na początku każdego roku, policjanci z Powiatowych Komend Policji, przygotowują raporty z ujęciem statystyki za miniony rok. Pod koniec stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się narada roczna kędzierzyńsko-kozielskiej komendy Policji. W tegorocznej odprawie udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Rafał Stanisławski, któremu meldunek złożył kom. Jarosław Madaj – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.

Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu – nadkom. Magdalena Pławiak-Woda omówiła działania służb kryminalnych. W porównaniu do roku 2021 wzrosła przestępczość w naszym powiecie. Wzrosła także wykrywalność sprawców tych przestępstw. Jeśli chodzi o przestępczość narkotykową, to wykrywalność również wzrosła, a funkcjonariusze służby kryminalnej zabezpieczyli w 2022 roku ponad 27 kg narkotyków.

fot. KPP Kędzierzyn-Koźle

Służbę pionu prewencji przedstawił podinsp. Hubert Adamek. Ilość interwencji w ubiegłym roku wyniosła ponad 17 tys. – w porównaniu do roku 2021 to ponad 3000 interwencji więcej, co daje średnio 47 interwencji na dobę. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji ujawnili łącznie ponad 6,7 tys. wykroczeń. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu brali również udział w działaniach związanych ze śniętymi rybami ujawnionymi na Rzece Odra i Kanale Gliwickim. W związku z tymi działaniami Policja współpracowała z Państwową Strażą Pożarną oraz Państwową Strażą Rybacką. Wspólnie z funkcjonariuszami tych służb policjanci przeprowadzili ponad 260 kontroli akwenów.

fot. KPP Kędzierzyn-Koźle

Podinsp. Hubert Adamek omówił również stan bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu. W 2022 roku było 30 wypadków – to o 11 mniej niż w roku 2021. Natomiast liczba osób, które zginęły w wypadkach drogowych spadła o połowę. To świadczy o tym, że na drogach naszego powiatu jest coraz bezpieczniej. Najbezpieczniejszą gminą okazała się gmina Cisek, w której nie odnotowaliśmy żadnego wypadku. Policjanci z drogówki ujawnili ponad 16 tys. wykroczeń, z czego blisko 8,5 tys. to przekroczenia prędkości.

fot. KPP Kędzierzyn-Koźle

W dalszej części narady I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Rafał Stanisławski pozytywnie ocenił pracę kędzierzyńskich funkcjonariuszy, a także podziękował włodarzom miasta i powiatu za wsparcie lokalnej jednostki Policji. Na zakończenie szef kędzierzyńskiej Policji podinsp. Hubert Adamek podziękował wszystkim służbom oraz instytucjom współpracującym z Policją, a także policjantom i pracownikom tutejszej jednostki za poświęcenie i wysiłek włożony w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa.

oprac. PK/KPP Kędzierzyn-Koźle

Facebook