niedziela, 23 czerwca 2024

Policjanci z Krapkowic podsumowali 2022

 fot. policja.pl

Wszystkie Komendy Powiatowe Policji w naszym województwie podsumowują ubiegły rok. Odprawę roczną mieli także mundurowi z Krapkowic, podczas której omówiono wyniki pracy funkcjonariuszy i podsumowano stan bezpieczeństwa na terenie powiatu krapkowickiego. W odprawie wziął udział m. in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Rafał Stanisławski oraz przedstawiciele władz samorządowych.

W tegorocznej odprawie udział wziął  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Rafał Stanisławski, Prokurator Rejonowy Jacek Gruszka, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Komendanci Straży Miejskich, Starosta Powiatu Krapkowickiego, Burmistrzowie z Krapkowic, Gogolina, Zdzieszowic, przedstawiciele gminy Strzeleczki i gminy Walce, oraz kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, policjanci i pracownicy cywilni.

Odprawa KPP Krapkowice
fot. KPP Krapkowice

Podczas odprawy podsumowano podsumowano pracę krapkowickich funkcjonariuszy w 2022 roku w ujęciu statystycznym. Jak wynika z przedstawionych danych, w 2022 na drogach powiatu krapkowickiego odnotowano 558 kolizji drogowych. Podkreślono, że w tym obszarze nastąpił spadek o 10% do roku 2021. Głównymi czynnikami powodującymi kolizje drogowe były: nieprawidłowe wyprzedzanie (36%), niedostosowanie prędkości do warunków jazdy (31%), oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (25%), inne (8%). Ponadto policjanci ruchu drogowego przebadali blisko 34 tysiące kierowców. Ujawniono ponad 100 kierujących pod wpływem alkoholu bądź innych podobnie działających środków. Funkcjonariusze ujawnili również prawie 80 przekroczeń prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym i zatrzymali, w związku z tym wykroczeniem 74 prawa jazdy. Na wysokim poziomie pozostała również skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej. Krapkowiccy kryminalni, w minionym roku, zabezpieczyli blisko 4 kg różnych środków odurzających (nie wliczając w te ilość konopi indyjskich).

fot. KPP Krapkowice

W drugiej części odprawy, omówiono realizację najważniejszych zadań, programów oraz stanu bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Rafał Stanisławski, a także Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach nadkom. Rafał Lejczak, podziękowali kadrze kierowniczej i funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za poświęcenie i włożony wysiłek w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa. Komendanci podziękowali także samorządom za wsparcie i wzorową współpracę. Warto dodać, że władze powiatu, miast i gmin sukcesywnie wspierają krapkowicką Policję, co przede wszystkim wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców całego naszego regionu.

oprac. PK / KPP Krapkowice

Facebook