czwartek, 20 czerwca 2024

Politechnika będzie miała centrum badawczo-rozwojowe

 źródło: Politechnika Opolska

9 milionów złotych. Tyle ma kosztować utworzenie i wyposażenie centrum badawczego wysokich technologii lekkich, które powstaje w Centrum Projektowym Fraunhofera.

W budynku wydziału mechanicznego będą opracowywane nowe rozwiązania technologiczne w produkcji różnych materiałów dla technologii lekkich. W centrum powstaną 3 laboratoria badawcze:

  • stanowisko do wieloosiowych badań zmęczeniowych w szerokim zakresie temperatur, w którym znajdzie się m. in.: maszyna zmęczeniowa hydrauliczna wraz z oprzyrządowaniem i specjalistycznym oprogramowaniem;
  • laboratorium oceny materiałów i struktur, na wyposażeniu, którego będzie m.in.: maszyna współrzędnościowa pomiarowa wraz z mobilnym skanerem, skaningowy mikroskop elektronowy, nanotwardościomierz;
  • laboratorium ocen środowiskowych wzbogacone o m.in.: komorę klimatyczną, komorę solną, komorę starzeniową, czy też spektrometr.
Plany zakupowe związane z wyposażeniem laboratoriów poprzedziły spotkania i rozmowy bezpośrednie z przedstawicielami przemysłu z całego kraju, mające na celu zapoznanie się z zapotrzebowaniem firm na aparaturę i obszarem badawczym, który najbardziej interesuje przedsiębiorstwa. Po zrealizowaniu projektu będziemy mogli świadczyć komercyjne usługi kompleksowo w jednym miejscu, bazując na nowoczesnym i unikalnym sprzęcie laboratoryjnym.
Grzegorz Stankiewicz, główny specjalista ds. współpracy z biznesem Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich PO

Zapowiadana inwestycja ma zwiększyć liczbę wdrożeń i patentów zgłaszanych do Urzędu Patentowego oraz przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Projekt pt.: „Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 1.2 – Infrastruktura B + R.

źródło: PO/IT

Facebook