środa, 21 kwietnia 2021

Politechnika będzie miała nowoczesne centrum projektowe

 źródło: Politechnika Opolska

Eliminowanie dystansu społecznego pomiędzy niepełnosprawnymi a zdrowymi obywatelami w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku. To główne zadanie centrum, które powstaje przy Politechnice Opolskiej.

Opolska uczelnia otrzymała na to zadanie grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 2,5 mln zł. Centrum projektowania uniwersalnego to część pilotażowego programu NCBiR, w ramach którego ma powstać 5 centrów wiedzy o dostępności. Realizację programu powierzono szkołom wyższym z całej Polski. Dotąd wybrano uczelnie odpowiedzialne za cztery obszary. Poza Politechniką Opolską są to: Politechnika Krakowska (architektura, urbanistyka i budownictwo), Uniwersytet Szczeciński (cyfryzacja i komunikacja) oraz Wojskowa Akademia Techniczna (transport i mobilność). Ostatnie centrum ma powstać w obszarze zdrowia, gdzie nie wyłoniono jeszcze lidera projektu.

Projektowanie uniwersalne polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Produkty, w naszym przypadku mówimy o przedmiotach codziennego użytku, designie, powinny zostać utworzone w taki sposób, aby mogli z nich korzystać wszyscy, niezależnie od tego czy są sprawni czy nie.
prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej

Politechnika Opolska będzie realizować projekt wspólnie z partnerami, tj. Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Pedagogicznym z Krakowa. W jego ramach koordynatorzy zapowiadają przeprowadzenie cyklu szkoleń dla podmiotów z otoczenia gospodarczego, pracowników uczelni oraz studentów.

Projekt centrów wiedzy o dostępności realizowany jest w ramach rządowego programu “Dostępność Plus”, którego celem jest zapewnienia swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

źródło: Politechnika Opolska/JM

Gość w kawiarence

Facebook