poniedziałek, 21 czerwca 2021

Politechnika Opolska modernizuje infrastrukturę

 Projekt jednego z budynków Politechniki Opolskiej/ źródło: Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki przy ul. Sosnkowskiego zyska nowe oblicze. Ma to być nowoczesna, energetycznie samowystarczalna konstrukcja spełniająca najwyższe światowe standardy. Inwestycję wyceniono na 40 mln zł.

Budynek typu „Lipsk”, w którym mieści się Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, pochodzi z lat 80. i nie odpowiada już obecnym standardom. Władze uczelni podjęły w związku z tym decyzję o jego gruntownej przebudowie. Projekt jest już gotowy. Zgodnie z nim nietknięta pozostanie jedynie sama konstrukcja budynku.

Na rozwój uczelni wpływ mają naukowcy, studenci, doktoranci. Tym osobom trzeba zapewnić właściwe miejsca nauki, pracy, właściwe narzędzia do prowadzenia badań na światowym poziomie. Dlatego też jako zarząd uczelni, mamy w planach przebudowę niektórych budynków.
prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej

Wydział zyska nie tylko nowe, piękniejsze oblicze. Będzie także samowystarczalny energetycznie. Energia słoneczna pochodząca z paneli fotowoltaicznych zaspokoi potrzeby związane z ogrzewaniem i klimatyzacją. Projekt obejmuje także rewitalizację najbliższego otoczenia wydziału, tj. nasadzenie drzew i krzewów oraz powstanie parkingów, na których zadaszeniach zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, które również będą dostarczały energię dla budynku.

Władze uczelni podkreślają, że z uwagi na koszt inwestycji będą starać się o pozyskanie środków na jej realizację.

Projekt_budynku_Politechniki_Opolskiej
źródło: Politechnika Opolska
Projekt_budynku_Politechniki_Opolskiej
źródło: Politechnika Opolska
Projekt_budynku_Politechniki_Opolskiej
źródło: Politechnika Opolska
źródło: Politechnika Opolska/JM

Gość w kawiarence

Facebook