sobota, 24 lutego 2024

Politechnika uruchomi centrum projektowania uniwersalnego

 źródło: Politechnika Opolska

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej w niespełna pół roku ma powstać centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku. To będzie pierwsze takie centrum w kraju!

Politechnika Opolska otrzymała na utworzenie centrum z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju blisko 2,5 mln zł. Prace już ruszyły. Partnerami projektu są Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Politechnika Krakowska. W centrum będzie znajdowało się m.in. laboratorium dostępności i projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku.

Projektowanie uniwersalne to projektowanie skupiające się i jednocześnie uwzględniające potrzeby dostępności dla wszystkich grup odbiorców takich jak m. in. osoby z niepełnosprawnością (np. ze schorzeniami układu wzroku czy też słuchu), ale również z ograniczeniami związanymi z wiekiem. Odpowiedni design dopasowany do tych potrzeb, który może przyjmować różną formę np. rzeczy prostych w tym odpowiedniego kształtu uszka filiżanki do kawy lub kształtu końcówki przewodu urządzenia, tak aby wygodnie wyciągnąć ją z gniazdka, powinien być czymś oczywistym w ujęciu tych potrzeb. Budowanie wiedzy w tym zakresie po prostu się opłaca, gdyż nasze społeczeństwo się starzeje.
dr inż. Michał Böhm z Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, kierownik projektu

Głównym celem działalności centrum jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku.  W centrum będzie też specjalny punkt informacyjno-konsultacyjny dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, instytucjami jak np. PFRON wpłyną pozytywnie na rozwój samego centrum, ale przede wszystkim na uwrażliwienie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności, jak również pośrednio na definiowanie przyszłych działań w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
prof. Grzegorz Robak, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

W ramach projektu będą prowadzone także cykle szkoleń dla podmiotów z otoczenia gospodarczego, pracowników uczelni oraz studentów. Projekt zakłada także wprowadzenie do siatek studiów na kierunkach związanych z wzornictwem przemysłowym przedmiotu: projektowanie uniwersalne.

źródło: Politechnika Opolska

Facebook