piątek, 24 maja 2024

Ponad 100 tys. inwestycji zrealizowanych z unijnym dofinansowaniem

 MFPR gov.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło raport z postępów realizacji programów na lata 2014-2020. Raport obrazuje stan na 15 stycznia 2023 roku.

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 102 008 inwestycji o łącznej wartości 583,4 mld zł.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 15 stycznia 2023 roku złożono 198 613 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 926,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 576,0 mld zł, tj. 163,3 procent alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Do 15 stycznia 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 008 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 583,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 349,1 mld zł, czyli 99,0 procent alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 425,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 274,9 mld zł, co stanowi 77,9 procent alokacji.

źródło: MFPR gov.pl

Facebook