Plac Sebastiana 7
piątek, 30 września 2022

Powiat opolski dofinansował radiowóz dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu

 fot. policja.pl

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Opolskiego (28.07) radni zdecydowali o przekazaniu kwoty 60 tys. złotych, na częściowe pokrycie kosztów zakupu nowego pojazdu służbowego.

Już  w lutym, z prośbą o wsparcie finansowe, zwrócił się do Starosty Opolskiego, Komendant Miejski Policji w Opolu. Jak czytamy w uzasadnieniu, zakup nowego pojazdu pozwoli zwiększyć mobilność patroli policyjnych, które mogą szybciej reagować i podejmować przewidziane prawem działania wobec sprawców przestępstw i wykroczeń. Wszelkie inwestycje w mobilność Policji, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych sił, szczególnie w przypadku gdy obszar działań jest rozległy.

W sesji uczestniczyło 20 radnych. Dziewiętnastu radnych było za przyjęciem uchwały, jeden radny się wstrzymał. Uchwała przeszła. Zarząd Powiatu został zobligowany do jej wykonania, z dniem podjęcia uchwały, a wnioskowane środki zostaną przekazane na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KMP w Opolu.

Uchwała ważna dla mieszkańców Powiatu Opolskiego, ponieważ daje możliwość konkretnego i celowego wsparcia Policji, a w tym przypadku zapewni zwiększenie dostępności Policji dla mieszkańców. Powiat Opolski w takich przypadkach zawsze wspiera służby mundurowe, zarówno Policję jak i Straż Pożarną. Uchwała społecznie akceptowalna i jak najbardziej zasadnym było zagłosować za. Jestem zaskoczony, że pojawił się głos wstrzymujący.
Przemysław Kubów, radny powiatu opolskiego (PiS)

Mimo  prób, nie udało nam się skontaktować z radnym Janem Krzesińskim, który wstrzymał się od głosu.

W środę, przy parku 800-lecia w Opolu, nastąpi uroczyste przekazanie floty ośmiu samochodów na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, z czego dwa samochody trafią pod skrzydła Komendy Miejskiej i będą to pojazdy hybrydowe marki Suzuki Swace.

 

autor: AW

Facebook