środa, 12 czerwca 2024

Powiat Opolski dopłacił prawie 6 mln zł do utrzymania oświaty w ubiegłym roku szkolnym

 fot. powiatopolski.pl

Jak wynika ze statystyk ekonomicznych samorządów, oświata w każdej gminie pochłania od 35% do 48% ogółu wydatków budżetowych. Natomiast dopłaty, poza subwencją oświatową, niejednokrotnie stanowią nawet 10% wydatków. Dopłaty do tego obszaru, to powszechne zjawisko, bo subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich kosztów, a w szczególności tych związanych z inwestycjami.
Na ostatniej sesji rady powiatu opolskiego, radni zapoznali się z analizą kosztów związanych z dopłatami do placówek oświatowych prowadzonych przez Zarząd Powiatu Opolskiego. W ubiegłym roku szkolnym, wydatki na oświatę przekroczyły wysokość subwencji o 5,8 mln złotych. W głównej mierze są to remonty i inwestycje, ale także płace i bieżące utrzymanie placówek. Warto przypomnieć, że subwencja oświatowa wynosi 16,7 mln zł.

Powiat Opolski dopłacił prawie 6 mln zł do utrzymania oświaty w ubiegłym roku szkolnym. Podczas gdy całość kosztów w tym okresie to 22,5 mln zł. Radni zapoznali się z nią na ostatniej sesji. Analizowane przez nich dane obrazują miedzy innymi: ile kosztowało utrzymanie szkół i placówek oświatowych, ilu było uczniów, jak kształtował się niż demograficzny, wciąż obecny w szkołach, ile dokładamy z budżetu kosztem innych zadań, bo subwencja nie wystarcza. Danych jest oczywiście dużo więcej.
Henryk Lakwa, starost opolski

W ostatnim roku szkolnym, powiat opolski przeprowadził kilka poważnych i kosztownych inwestycji. Lwią część wydatków na ten cel, pochłonęła modernizacja boiska szkolnego i terenów zielonych oraz wjazd przy Zespole Szkół w Niemodlinie, na którą przeznaczono 2,3 mln zł.  Jak zaznacza starosta – to potrzebna i długo wyczekiwana inwestycja, która posłuży uczniom i organizatorom zawodów lekkoatletycznych i podnosi rangę obiektu, również za sprawą dodatkowego boiska do gier zespołowych i kortu do tenisa ziemnego. Ponadto dokonano kapitalnego remontu w internacie Zespołu Szkół w Tułowicach – etap II, który kosztował prawie 300 tys. zł. Do tego modernizacja pomieszczeń kuchennych Internatu Zespołu Szkół w Prószkowie za 238 000 zł czy remont pomieszczeń szkolnych, korytarzy i toalet przy świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Ozimku za prawie 64 tys. zł.

fot. powiatopolski.pl

Nie oświacie nie należy oszczędzać, ale warto zaznaczyć fakt, że szkoły prowadzone przez Powiat cieszą się dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na wzrost uczniów z 884 (2020/2021) do 1006 w roku ubiegłym. Co liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski,  w roku szkolnym 2021/2022 ich liczba wzrosła do 1006 z 884 w roku poprzednim. Ma to związek z utworzeniem szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Niemodlinie, gdzie przybyło 122 uczniów.

oprac. AW

Facebook