Plac Sebastiana 7
środa, 10 sierpnia 2022

Prawie 10 mln zł na przybory szkolne z opolskiego ZUS

 fot. Pixabay.com

Duże pieniądze na kontach opolskich rodziców i opiekunów. ZUS wypłaca „wyprawkę” szkolną z programu „Dobry Start”. Mieszkańcy regionu złożyli od początku lipca prawie 43 tys. wniosków o to świadczenie. Wnioski objęły ponad 60 tys. dzieci.

O środki w ramach programu „Dobry Start” można wnioskować od początku lipca. Część rodziców szybko otrzymała pierwszą transzę należności. Opolski ZUS pierwsze przelewy zrealizował już 18 lipca.

Dotychczas wypłaciliśmy ponad 30 tysięcy „wyprawek” na kwotę przekraczającą 9 milionów 117 tysięcy złotych. W województwie największa część pieniędzy, bo ponad 2,2 miliony złotych trafiło na razie do wnioskodawców ze stolicy województwa i powiatu opolskiego.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Nie tylko rodzice

Ze względu na rodzaj wnioskujących o świadczenie 300 plus, największa pula wypłaconych dotąd środków została przekazana rodzicom – 9 milionów 46 tysięcy zł. Do opiekunów prawnych trafiło 12,3 tys. zł, do osób sprawujących pieczę na dzieckiem ponad 28,5 tys. zł, zaś do dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-terapeutycznych 27,3 tys. zł. Opiekunom faktycznym, którzy wystąpili z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka przekazano – 1200 zł.

Szkoły

Dane opolskiego ZUS wskazują do jakiego rodzaju szkół uczęszczają dzieci, na które dotychczas wypłacono po 300 zł. Z ponad 9 mln zł, które zostały przekazane do końca lipca, najwięcej bo niemal 6,5 mln zł to udział dzieci ze szkół podstawowych, a 936,3 tys. zł to licea ogólnokształcące. Ponad 1 mln 184 tys. zł trafiło do techników, a dalej między innymi 381,3 tys. zł do szkół branżowych I stopnia, 21 tys. zł do szkół branżowych II stopnia, ponad 29 tys. zł do szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz 16,2 tys. zł do uczniów ze szkół policealnych.

7- lat

Od pierwszego dnia wypłat najwięcej pieniędzy na wyposażenie tornistrów
w województwie opolskim otrzymały dzieci w wieku 7. lat, bo 942 tys. zł. Było ich 3140. Kolejną najliczniejszą grupą (2877 osób) były dzieci w wieku 10. lat, na które przyznano i wypłacono prawie 863 tys. zł. Zamykającą podium grupą wiekową, na które opolski ZUS wypłacił najwięcej pieniędzy były dzieci 12. letnie – 2835 osób. Na konta ich rodziców i opiekunów przekazano do tej pory 850,5 tys. zł.

W skali kraju liczba dzieci, na które rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski do ZUS o „wyprawkę” szkolną przekroczyła 2,7 mln. Dotychczas Zakład przyznał środki na 2,2 mln dzieci, a liczba zrealizowanych wypłat przekroczyła 2 mln na łączną kwotę 613 mln zł.

Jak przypomina ZUS wniosek złożony w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę pieniędzy przez ZUS do końca września. Termin rejestracji wniosków upływa z końcem listopada.

Wnioski o świadczenie dobry start na zbliżający się rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Po tym terminie wypłata wyprawki szkolnej będzie niemożliwa.

Podobnie jak w zeszłorocznej edycji, wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały, tj. Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.

Źródło: ZUS Opole/ Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego

Facebook