sobota, 13 kwietnia 2024

Prof. Lorenc ponownie wybrany na Rektora Politechniki Opolskiej

 Fot. Facebook / Marcin Lorenc

Prof. Marcin Lorenc został ponownie wybrany na rektora Politechniki Opolskiej na kadencję 2024-2028.  Był jedynym kandydatem w wyborach, uzyskał poparcie 71 spośród 98 Elektorów. Rektor zapowiada m.in. szczególny nacisk na rozwój kadry naukowej i dydaktycznej, kolejne inwestycje oraz utworzenie studenckiego odpowiednika budżetu obywatelskiego.

Prof. Lorenc podziękował za okazane mu zaufanie społeczności akademickiej podkreślając, że sukcesy, jakie odnosiła Politechnika Opolska w ostatnich latach to przede wszystkim zasługa dobrej współpracy środowiska. Jako najważniejsze z nich wymienił m. in. obecność Politechniki Opolskiej w światowych rankingach, dobry wynik ewaluacji, pozyskanie blisko 87 mln zł na inwestycje, otwieranie nowych kierunków studiów a także odwrócenie trendu spadku rekrutacji.

Kim jest prof. Marcin Lorenc?

Prof. Marcin Lorenc jest doktorem habilitowanym nauk technicznych, jego specjalizacja to inżynieria jakości produkcji i usług, techniki informatyczne w inżynierii produkcji oraz elektroenergetyka. W 1993 ukończył studia magisterskie z elektroenergetyki przemysłowej na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu (od 1996 r. uczelnia nosi nazwę Politechniki Opolskiej). Stopień doktora uzyskał w 1998 r. na Politechnice Śląskiej, a doktora habilitowanego w 2011 r. na Politechnice Opolskiej. Został kierownikiem Katedry Inżynierii Jakości Produkcji i Usług oraz profesorem nadzwyczajnym (2011–2019) i profesorem uczelni (od 2019) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. Pracował także w sektorze prywatnym. Funkcję rektora objął w 2019 roku po śmierci kierującego Politechniką Opolską prof. Marka Tukiendorfa. W 2020 roku został wybrany na rektora kadencji 2020-2024. 

Autor: JC

Facebook