środa, 27 września 2023

Przed nami kolejne prace związane z budową wiaduktu w Dąbrowie

 fot. GDDKiA Opole

Wykonawca zakończył prace zasadnicze związane z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową PKP w Dąbrowie oraz przeprowadził przebudowę odcinka drogi krajowej nr 46. W styczniu bieżącego roku otrzymał pozwolenie na użytkowanie, a ruch został przeprowadzony na nowy obiekt. Obecnie prace są na poziomie zaawansowania około 80 procent.

W dniach od 8 do 10 maja zaplanowano prace polegające na frezowaniu nawierzchni oraz układaniu warstw bitumicznych na drogach dojazdowych do wiaduktu.

Ze względu na zakres prowadzonych robót wprowadzono na tym odcinku zwężenie do jednego pasa ruchu, a kierowcy korzystają z ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie. Czas trwania utrudnień w poszczególnych dniach i godzinach będzie uzależniony od postępu robót, o czym będziemy informować w następnych komunikatach.

Poza budową nowego wiaduktu – usytuowanego o 1,7 m wyżej w stosunku do obiektu istniejącego, co wynika to z aktualnych warunków technicznych przekroczeń linii PKP z trakcją elektryczną oraz przebudową fragmentu DK46 – zakres robót budowlanych obejmował także rozbiórkę istniejącego wiaduktu. Te prace zrealizowano na przełomie I i II kwartału br.

fot. GDDKiA Opole

Lokalizacja budowanego obiektu jest dostosowana do przebiegu planowanej rozbudowy DK46 na odcinku Niemodlin – Dąbrowa oraz Dąbrowa – Opole. Planowana rozbudowa polegać będzie na dobudowie drugiej jezdni w ciągu DK46 na dwóch sąsiadujących odcinkach (Dąbrowa – Opole oraz Niemodlin – Dąbrowa) o łącznej długości ok. 8,25 km.

Dla odcinka Dąbrowa – Opole o długości 4,75 km przewiduje się budowę drugiego równoległego wiaduktu nad torami PKP, a także budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia drogowego, odwodnienia oraz przebudowę infrastruktury nie związanej z drogą tj. sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Dla odcinka Niemodlin – Dąbrowa przewiduje się budowę dwóch nowych (równoległych) obiektów mostowych nad autostradą A4 wraz z częściową rozbudową węzła Opole Zachód o nowe łącznice w dowiązaniu do planowanej dwujezdniowej DK46. Zadanie przewiduje także budowę kanału technologicznego, przebudowę lub budowę oświetlenia drogowego oraz przebudowę infrastruktury nie związanej z drogą, m.in. sieci energetycznej.

Dla każdego z zadań planujemy jeszcze w tym roku uzyskać decyzję środowiskową, a roboty na tych odcinkach będą realizowane w latach 2026-2028.

Źródło: GDDKiA Opole

Facebook