sobota, 24 lutego 2024

Przedłużona rekrutacja do programu Legia Akademicka

 źródło: wojsko-polskie.pl

Do końca miesiąca została przedłużona możliwość zgłaszania się studentów do programu Legia Akademicka na Politechnice Opolskiej. Jest to szansa na przeżycie niezwykłej przygody i nabycie cennych doświadczeń i kwalifikacji.

Legia Akademicka to program realizowany przez Ministerstwo Obronny Narodowej i resort edukacji i nauki. Jej początki sięgają 1918 roku. Tworzyła ją młodzież z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która wstąpiła do niej w ramach poboru lub ochotniczego zaciągu. Została rozwiązana po wojnie polsko-bolszewickiej i reaktywowana na krótko w 1929 roku. W trakcie PRL nie podjęto próby jej odnowienia. Wydarzyło się to dopiero w 2017 roku.

Od 4 lat, co roku kilka tysięcy studentów z całej Polski może wziąć udział w szkoleniu wojskowym. Program zajmuje około 30 godzin lekcyjnych. Dotyczą one tematów związanych z realizacją misji Sił Zbrojnych RP, otoczeniem międzynarodowym w aspekcie militarnym, nadzoru cywilnego i demokratycznego nad wojskiem czy umocowania prawnego. Druga część szkolenia to 3 tygodnie ćwiczeń praktycznych w jednostce wojskowej.

Szkolenie dzieli się na 2 poziomy:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi;
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

 

By zapisać się do programu trzeba spełnić 3 wymagania: posiadać polskie obywatelstwo i status aktywnego studenta oraz przejść klasyfikację wojskową. Takie zapisy prowadzi Politechnika Opolska. Zainteresowani mogą wejść na stronę: https://legiaakademicka.po.opole.pl/, pobrać wniosek ochotnika i przesłać je do 31 marca na adres: a.czabak@po.edu.pl

autor: JZ

Facebook