sobota, 18 maja 2024

Przedsiębiorco! Złóż wniosek o zwolnienie ze składek

 źródło: Pexels

Gastronomia, handel czy siłownie mogą ubiegać się zwolnienie ze składek na listopad i dodatkowe świadczenia postojowe. To kolejna forma pomocy realizowana przez ZUS, a kierowana do branż wymienionych w najnowszej Tarczy Antykryzysowej 6.0.

Firmy działające w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD mają prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Można już składać wnioski. Chodzi między innymi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu czy fizjoterapeutów. Jednym z warunków zwolnienia jest spadek przychodu o co najmniej 40% w listopadzie, w porównaniu do tego samego miesiąca w 2019 roku. Wnioski można składać do końca stycznia 2021 r.

Tarcza 6.0 ma w ofercie zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień dodatkowych branż. W tym przypadku wnioski o zwolnienie ze składek można składać od 30 grudnia do 15 stycznia. Dotyczy to przedsiębiorców z sektora hotelarskiego i podobnych obiektów zakwaterowania, a także organizatorów turystyki (przeważająca działalność, według oznaczona kodem 55.10.Z, 79.12.Z).

Osoby, które wykonują umowy-zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek o niepotrącanie składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku. Ze zwolnienia można skorzystać, jeżeli łączny przychód ze zleceń w miesiącu przed złożeniem wniosku nie przekraczał przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Zleceniobiorca nie może też podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu niż umowa-zlecenia. Wnioski będzie można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia. O złożeniu wniosku trzeba też poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Więcej przedsiębiorców skorzysta też z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i inne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu o co najmniej 75%.

Prawo do jednorazowego, dodatkowego postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl

źródło: ZUS/IT

Facebook