niedziela, 1 października 2023

Przygotowania 10 Opolskiej Brygady Logistycznej do Narodowego Święta Niepodległości

 fot. Archiwum 10BLog

W ramach przygotowania do obchodów Narodowego Święta Niepodległości żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej uporządkowali kwatery kombatantów, weteranów, miejsca pamięci i pomniki. W ten sposób logistycy oddali hołd bohaterom walk o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Sprzątanie nekropolii oraz kwater kombatantów i weteranów w środowisku wojskowym przyjęł0 nazwę „Żołnierska pamięć”. To inicjatywa, która ma przypominać młodym pokoleniom żołnierzy o poświęceniu i bohaterstwie ich poprzedników oraz ciągłości Sił Zbrojnych.

W ramach tej akcji żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej posprzątali groby generała Jana Lachowicza – byłego Ministra Obrony Narodowej w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, pułkownika Stanisława Glińskiego – pierwszego dowódcy 4 pułku pancernego „Scorpion”, mogiły 13 niezidentyfikowanych polskich żołnierzy z II wojny światowej, pomnik „Golgota Wschodu” i Kwaterę Opolskich Kombatantów.

Na tzw. „Starym Cmentarzu” w Opolu żołnierze posprzątali teren wokół pomnika Polskich Żołnierzy z II wojny światowej i z okresu powojennego. Uporządkowali także mogiłę płk. Leona Bogusławskiego – kawalera orderu Virtuti Militari, powstańca śląskiego Józefa Poliwody oraz pomnik „Poległym Powstańcom Śląskim”.

Na terenie kompleksu wojskowego „Góra Św. Anny” logistycy posprzątali teren wokół Pomnika Czynu Powstańczego oraz zapalili znicze.

Źródło: Facebook/ 10 Opolska Brygada Logistyczna/ kpt. Piotr Płuciennik

Facebook