niedziela, 16 stycznia 2022

Przyjęto budżet województwa opolskiego na 2022 rok

 źródło: UMWO

Prawie 597 milionów złotych po stronie dochodów i 644 miliony wydatków. Tak zapowiada się budżet województwa opolskiego na przyszły rok.

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego zaznaczył, że przyszłoroczny budżet jest budżetem kontynuacji inwestycji i współpracy. Jego część inwestycyjna to ponad 204 miliony złotych, czyli ponad 30% wszystkich zaplanowanych wydatków. Największe inwestycje, już tradycyjnie, będą dotyczyły dróg wojewódzkich (ponad 97 mln zł, czyli ponad 170% wydatków w 2021), ale także ochrony zdrowia (ponad 55,4 mln zł, co stanowi aż 166,5% tegorocznych wydatków na ten cel).

Jak obejmowałem funkcję marszałka, w 2013 roku, to zadłużenie przekraczało 200 milionów złotych, w tym roku spadnie do 61,5 miliona złotych, a na koniec przyszłego roku wyniesie 42 miliony 150 tysięcy złotych. To pokazuje, że staramy się prowadzić finanse regionu w sposób bezpieczny.
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

Jeśli chodzi o inwestycje w drogi to zaplanowano m.in. rozbudowę traktów wojewódzkich 416 w Kietrzu, 414 na odc. Prószków – Przysiecz i 429, 409 na odc. Rożniątów – Strzelce Op., 408 w Ortowicach oraz 416 na odc. Ściborowice – Kórnica. Ponadto w przyszłym roku rozpocznie się rozbudowa dróg już w ramach przyszłego programu Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny – będzie zatem prefinansowanie rozbudowy dróg 429 w Prószkowie, 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce, 423 w Zdzieszowicach oraz 454 w Krogulnej. W budżecie przewidziano też ponad 61 mln złotych na dotacje do pasażerskich przewozów regionalnych.

Rekordowe pieniądze będą w przyszłym roku przeznaczone na ochronę zdrowia. Aż 55,4 mln zł przewidziano na inwestycje w szpitalach, w których znalazły się m.in. rozbudowa pawilonu dla chorych w OCR w Korfantowie, inwestycje w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, modernizację budynku Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup czy modernizację systemu wentylacji w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Kontynuowane będą działania związane ze wsparciem walki z pandemią COVID-19 – 8,8 mln zł przeznaczono dla 26 placówek ochrony zdrowia w całym regionie (w tym dla szpitali powiatowych), a 10,57 mln zł na kompleksowy program profilaktyki pocovidowej dla mieszkańców regionu.

Na pewno będzie też kontynuowany program stypendialny dla studentów kierunków medycznych. Na ten cel zaplanowano 2,2 mln zł. Po raz pierwszy w budżecie województwa znalazły się też 2 mln złotych na przygotowanie programu wsparcia rodziny i rodzicielstwa (w tym leczenia niepłodności). Na pomoc potrzebującym, czyli na zadania z polityki społecznej zaplanowano 34,4 mln zł. Wśród tych działań znalazły się m.in. kontynuacje programu wsparcia rodzin z dziećmi w pieczy zastępczej, usługi Marszałkowskich Kurierów Społecznych, usług opiekuńczych i teleopieki.

Na edukację przewidziano w 2022 roku ponad 54 mln złotych. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na rozwój kształcenia zawodowego, w tym m.in. na projekt dalszego doposażania pracowni kształcenia zawodowego w szkołach i zajęć specjalistycznych dla uczniów, staży i kursów zawodowych dla uczniów „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Zarezerwowano także pieniądze na stypendia dla ok. 250 uczniów szkół w regionie oraz na inwestycje.

Na kulturę w przyszłym roku przewidziano 48,2 mln zł. Oprócz dotacji na działanie wojewódzkie instytucje kultury otrzymają także dodatkowe kwoty – m.in. na rozpoczęcie termomodernizacji i przebudowy Muzeum Czynu Powstańczego, zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Opolskiej czy sfinansowanie projektu Opolska Bardzo Młoda Kultura przez MŚO.

Na inicjatywy sportowe w przyszłym roku będzie 7,7 mln zł, zaś wydatki na turystykę to m.in. 7,6 mln zł na kolejne inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

W budżecie jest też około 30 mln zł na rozwój przedsiębiorczości i kadr nowoczesnej gospodarki. To m.in. szansa na otrzymanie bonów szkoleniowych dla co najmniej 750 osób dorosłych zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji, pieniądze dla firm w formie promes i dotacji na specjalistyczne usługi, dofinansowanie podnoszenia kompetencji kadr kierowniczych małych firm. To także program staży dla około 80 młodych osób, stawiających pierwsze kroki na swojej drodze zawodowej czy bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz szansa na powstanie kolejnych 285 jednoosobowych firm w regionie.

Wydatki na rolnictwo i wieś wyniosą prawie 9 mln zł – to m.in. kontynuacja programów i projektów Odnowa Wsi Opolskiej, Opolskie ze smakiem czy Dziedzictwo kulinarne Opolskie. Na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych jest w budżecie 3,9 mln zł.

Aż 21,7 mln zł przeznaczono na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną. Do tej grupy trafiły m.in. wydatki w wysokości 11,3 mln zł na program LIFE, czyli wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa.

Zarząd województwa stawia też na systematyczne zwiększanie aktywności obywatelskiej mieszańców regionu. Na ten cel w sumie jest ponad 25 mln zł – to 13,1 mln zł dla organizacji pozarządowych działających niemal we wszystkich sferach życia, 8,4 mln zł na Europejski Budżet Obywatelski, 3 mln zł na Marszałkowski Budżet Obywatelski oraz kolejne 840 tys. zł na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką.

Po dyskusji online radni przyjęli budżet województwa na przyszły rok. Za jego przyjęciem głosowało 21 radnych, a 8 osób się wstrzymało. Nikt nie był przeciwko.

źródło: UMWO

Facebook