sobota, 13 kwietnia 2024

Radni Sejmiku z ramienia Mniejszości Niemieckiej podsumowali kadencję

 fot. Mniejszość Niemiecka w Opolu

W kończącej się kadencji w Sejmiku Województwa Opolskiego zasiadało 5 przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej: Rafał Bartek pełniący również funkcję przewodniczącego Sejmiku, Hubert Kołodziej (okręg 1: Opole i powiat opolski), Roman Kolek i Edyta Gola równocześnie przewodnicząca klubu Radnych Mniejszości Niemieckiej (okręg 3: powiat kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki), Zuzanna Donath-Kasiura pełniąca również funkcję wicemarszałkini (okręg 4: powiat głubczycki, krapkowicki, prudnicki).

Za nami czas w którym musieliśmy szybko reagować na wyzwania i kryzysy trudne doświadczenie , które dotknęło cały świat to pandemia koronawirusa – my samorządowcy dzięki wsparciu Unii Europejskiej zareagowaliśmy natychmiastowo - w obszarze zdrowia ponad 135 mln zł wykorzystane na zakup specjalistycznego sprzętu, inwestycje budowlane oraz środki ochrony osobistej we wszystkich szpitalach: Marszałkowskich, powiatowych, resortowych, zakup 17 karetek pogotowia i szkolenia dla kadry medycznej;

innowacyjny projekt rehabilitacji pocovidowej – nagrodzony na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych statuetką Zdrowego Samorządu – w którym objęliśmy opieką ponad 2300 osób oferując diagnostykę i rehabilitację dopasowaną do indywidualnych potrzeb – pulmonologiczną, ruchową lub umysłową w obszarze edukacji – zakup ponad 10 tys laptopów dla wszystkich nauczycieli szkół ponadpodstawowych i połowy szkół podstawowych, systemów do zdalnej edukacji i szkoleń, - ponad 36 mln zł.
przygotowanie i wdrażanie w życie Marszałkowskiego Programu Wsparcia Zdrowia Psychicznego skierowanego młodych psycholożek i psychologów szkolnych, dzieci i młodzieży klas VII i VIII a także maturalnych, terapeutów
Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek Województwa Opolskiego
To była wyjątkowa kadencja z perspektywy pielęgnacji kultury mniejszości niemieckiej, która stanowi tak istotną i nierozłączną część kultury naszego regionu. W centrum Opola, dzięki wsparciu rządu niemieckiego i polskiego ale też przy dużym wsparciu samorządu województwa udało się stworzyć wyjątkowe miejsce jakim jest Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce. To wyjątkowe miejsce pamięci i edukacji ale przede wszystkim miejsce spotkania kultur i generacji.
Rafał Bartek, przewodnicący Sejmiku Województwa Opolskiego
Pracując w Komisji Kultury i Sportu oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości zwracaliśmy uwagę i lobbowaliśmy o środki finansowe na edukację młodych, ambitnych ludzi, który w naszym województwie jest bardzo wielu. Przyznawane były stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych, średnich i artystycznych czy stypendia dla sportowców. W mijającej kadencji utworzony został fundusz stypendialny dla studentów kierunku lekarskiego. To właśnie dzięki tym środkom finansowym przyszli lekarze podejmą pracę w szpitalach naszego województwa. Tak właśnie chcemy zachęcić młodych medyków do pracy w naszym regionie, co zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne.

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem, więc znaczna część budżetu przeznaczona jest na inwestycje drogowe i kolejowe. Bezpieczna droga czy dobrze zorganizowana sieć pasażerskich przewozów kolejowych są atutem regionu, stąd przebudowy najważniejszych magistrali wymagają dużego zaangażowania finansowego i czas, ale wymierne efekty tych prac cieszą wszystkich uczestników dróg wojewódzkich, który mamy prawie 960 km. Dobrym przykładem jest wybudowane rondo w Zdzieszowicach i wyremontowana droga wojewódzka nr 423 Zdzieszowice - Rozwadza. Koszt tej inwestycji to prawie 14 mln zł.

Opolskie na Rowery - projekt mający na celu m.in. zinwentaryzowanie ścieżek rowerowych i połączenie tych szlaków w sieć rowerową. Projekt wpisujący się w nasze bezpieczeństwo fizyczne i zdrowotne.
Edyta Gola, radna Sejmiku Województwa Opolskiego
Połowę mijającej kadencji pełniłem funkcję wicemarszałka województwa opolskiego. Intensywna praca nad tworzeniem narzędzi wsparcia w okresie pandemii Covid-19 oraz wdrażanie rozwiązań wspierających ochronę zdrowia, przedsiębiorców pozwoliła na złagodzenie skutków gospodarczych i społecznych epidemii. Wsparto inwestycje przedsiębiorców kwotą ponad 165 milionów zł, udzielono dotacji obrotowych dla MŚP kwotą 35 mln zł, Opolski Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz Fundacja Rozwoju Śląska udzieliło pożyczek na bieżącą działalność na kwotę ponad 50 mln zł. W mijającej kadencji byłem zaangażowany w prace Związku Województw oraz Komisji ds Ochrony Zdrowia Związku Województw RP, gdzie pełniłem funkcję Przewodniczącego tej komisji. Efektem tych prac było wypracowanie ponad 20 stanowisk w ważnych dla organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Roman Kolek, byly wicemarszałek Województwa Opolskiego, radny Sejmiku Województwa Opolskiego

Kadencja 2018-2024, Radnych Sejmiku z Mniejszości Niemieckiej w liczbach:

Liczba złożonych interpelacji: 59

Liczba złożonych zapytań: 2

Rafał Bartek: 27 interpelacji i 1 zapytanie

Zuzanna Donath-Kasiura: 8 interpelacji

Edyta Gola: 6 interpelacji

Roman Kolek: 10 interpelacji

Hubert Kołodziej: 6 interpelacji i 1 zapytanie

 1. Utworzenie we współpracy z Mniejszością Niemiecką (MN) w Polsce Centrum Dokumentacyjno – Wystawienniczego MN w Polsce.
 2. Utworzenie stałego-wyodrębnionego funduszu wsparcia działań na rzecz kultury i edukacji mniejszościowej w postaci konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Z roku na rok zwiększała się pula środków przeznaczona na ten cel. W roku 2021 była to kwota 100 tyś PLN, 2022 – 200 tys PLN, a już w roku 2023 była to kwota 350 tys PLN.
 3. Utworzenie stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. wielokulturowości, do którego zadań należałoby M.in.: -podejmowanie działań na rzecz promocji innych kultur zamieszkujących województwo opolskie (niemiecka, romska, ukraińska, polska- kresowa).
 4. Wspieranie kształcenia zawodowego dostosowującego kadry do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców. W ramach realizowanych projektów “Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” 3700 uczniów a w projekcie “Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 ponad 2500” uczniów odbyło płatne staże w 1300 firmach, w szkołach utworzono Szkolne Punkty Informacji i Kariery, zakupiono w nowoczesny sprzęt. Reagowanie na wyzwania czasu pandemii w obszarze EDUKACJI to 10 projektów  o łącznej wartości 36 921 636 PLN

Efekty:

Średnio 619 wspartych szkół w zakresie sprzętu i wyposażenia do prowadzenia nauki zdalnej (m.in. komputery stacjonarne, monitory i tablice interaktywne, tablety graficzne, wizualizatory), w tym:

 • 512 szkół podstawowych,
 • 45 liceów,
 • 62 szkoły zawodowe.

Średnio ponad 10 000 laptopów (z czego ponad 9 tys. w ramach projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego) dla nauczycieli i uczniów,

Średnio prawie 18 tys. przeszkolonych nauczycieli, w tym ponad 2,2 tys. nauczycieli kształcenia zawodowego.

 1. Podjęcie działań na rzecz polepszenia sytuacji dotyczącej skomunikowania województwa za pośrednictwem środków komunikacji publicznej (kolej, autobus), szczególnie miejscowości, które już dzisiaj nie posiadają transportu publicznego i poprzez ten aspekt tracą kolejny walor atrakcyjności (podlegają wykluczeniu społecznemu) Tworzenie Systemu przesiadkowego budowanego w oparciu o system centrów przesiadkowych wokół linii kolejowych.
 • wybudowano i przebudowano 83,58 km dróg,
 • przebudowano i zmodernizowano 47,4 km linii kolejowych,
 • zakupiono 32 autobusy na potrzeby transportu publicznego.
 1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ to 15 projektów o łącznej wartości 165 866 291 zł

Dotacje obrotowe dla MŚP, które odnotowały spadek obrotów, na bieżącą działalność – 35,1 mln zł, pożyczki płynnościowe – z karencją w spłacie kredytu udzielane przez Opolski Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz Fundację Rozwoju Śląska, przeznaczone dla MŚP na bieżącą działalność – 51,34 mln zł, wsparcie niefinansowe – doradztwo prawne dla MŚP dotkniętych skutkami społeczno-gospodarczymi COVID-19 udzielane przez Instytucje Otoczenia Biznesu – 1,32 mln zł, dofinansowanie wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – 71,64 mln zł.

Efekty:

 • 827 wspartych przedsiębiorstw, w formie:
 • 567 udzielonych dotacji,
 • 118 udzielonych pożyczek (IF),
 • 142 udzielonego wsparcia niefinansowego (IOB),
 • 18 895 wspartych osób w ramach dofinansowania wynagrodzeń lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. COVID

Wartość wszystkich projektów i zadań dotyczących walki i przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 (w ramach POWER, BP, RPO WO 2014-2020) to około  560 mln zł.

 1. ZDROWIE to 24 projekty o łącznej wartości 132 734 632 zł

Efekty:

Wsparto 32 szpitale i inne jednostki ochrony zdrowia, z których 31 występuje jako partnerzy w projektach Województwa Opolskiego oraz 3 inne podmioty realizujące projekty w zakresie usług zdrowotnych,

Zakupiono dla tych jednostek środki ochrony osobistej w kwocie ok. 62 mln zł, ok. 60 mln przeznaczono na sprzęt i roboty budowlane.

Źródło: Informacja prasowa Śląskich Samorządowców

 

Facebook