poniedziałek, 2 października 2023

Raport podsumowujący spotkanie dot. budowy obwodnicy Sidziny

 fot. GDDKiA Opole

Po przeprowadzonym w czerwcu br. spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami zainteresowanymi realizacją obwodnicy Sidziny w ciągu DK46 został sporządzony raport uwzględniający opinie i uwagi mieszkańców.

Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Polaków. Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, wybudujemy w ciągu 10 lat 100 obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Jedną z nich będzie obwodnica Sidziny.
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wszystkie opinie i uwagi zostały zebrane w raporcie wraz z ustosunkowaniem się do poruszonych kwestii. W ramach przedstawionych rozwiązań dla tego zadania odpowiedzi na wnioski zostały uwzględnione w raporcie ze spotkania informacyjnego.

Szczegóły raportu zamieszczono na stronie biura projektowego: https://obwodnicasidziny.pl/ w zakładce Spotkanie informacyjne.

Na podstawie przeprowadzonej wielokryterialnej analizy porównawczej, obejmującej kryteria techniczne, ekonomiczne i środowiskowe, w tym również pod względem społecznym, wskazano najbardziej optymalny wariant. W preferowanym rozwiązaniu trasa ma długość ok. 8,5 km i przebiega przez teren gmin Skoroszyce i Łambinowice w powiecie nyskim oraz przez fragment gminy Niemodlin w powiecie opolskim.

Źródło: GDDKiA Opole

Facebook