niedziela, 10 grudnia 2023

Remont Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim

 fot. powiatopolski.pl

Powiat Opolski rozpoczął remont budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, dla którego jest jednostką prowadzącą. Przebudowane będą dwa piętra, a poddasze zostanie zaadoptowane. Po zakończeniu prac z całą pewnością będzie bardziej domowo i zyska się większą przestrzeń.

Kolejnym etapem prac jest adaptacja piętra oraz poddasza użytkowego. Z kolei na parterze obecne pomieszczenia biurowe zmienią przeznaczenie i po modernizacji zostanie tam urządzona szatnia i pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych oraz spotkań z odwiedzającymi – dodaje Karina Miernik – Grędzińska .

Dotychczasowe kuchnie zostaną przekształcone w aneksy kuchenne wyposażone w odpowiedni sprzęt, gdzie wychowankowie będą mogli sami sobie przygotowywać część posiłków. Mija tez epoka wspólnych łazienek na piętrach. W ramach przebudowy pięter wykonane będą łazienki przy pokojach dzieci.

Prace już trwają. - Przed nami przebudowa pierwszego piętro oraz remont instalacji elektrycznej parteru. Następnie przebudowa drugiego piętra i rozbudowa budynku o klatkę schodową. Prace związane z przebudową obejmują kapitalny remont wszystkich pomieszczeń Domu Dziecka i przystosowanie ich do nowych funkcjonalności. Z kolei - prace związane z rozbudową budynku obejmują budowę klatki ewakuacyjnej
Henryk Lakwa, starosta opolski
Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim_2
fot. powiatopolski.pl
Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim_3
fot. powiatopolski.pl

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja” Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 nr umowy RPOP.08.01.00-16-0015/19 . Liderem tego projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Koszt wszystkich prac w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim to 1,5 mln zł. Z budżetu powiatu przeznaczyliśmy na ten cel 1, 2 mln zł.  Pozostała kwota pochodzi ze środków unijnych.
Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu Opolskiego
DD Tarnów Opolski_1
fot. powiatopolski.pl

Na czas remontu dzieci zamieszkały w akademiku „Niechcic”. – Jeszcze raz bardzo dziękuję władzom uczelni za umożliwienie zakwaterowania – zaznacza starosta.

 

autor: PK

Facebook