niedziela, 1 października 2023

Rozbudowa DK45 na odcinku Zawada – Jełowa

 fot. GDDKiA - Oddział Opole

Wojewoda Opolski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy 9 km odcinka DK45 pomiędzy Zawadą i Jełową. Wydanie tej ważnej decyzji administracyjnej umożliwia przygotowanie do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 45 na odcinku Zawada – Jełowa o długości 8,8 km.

Istotnym elementem tego zadania będzie rozbudowa i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni wraz z podniesieniem nośności do 11,5 t/oś, likwidacja miejsc niebezpiecznych poprzez rozbudowę skrzyżowań i zmianę układu komunikacyjnego w obrębie drogi krajowej. Planowana rozbudowa skrzyżowań obejmuje również budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogą powiatową nr 1728 (Kolanowice – Węgry) Bardzo istotnym elementem tej inwestycji będzie budowa wiaduktu nad linią kolejową Opole-Kluczbork. Tym samym w sposób zdecydowany poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu poprzez budowę bezkolizyjnego, dwupoziomowego przejazdu nad linią PKP. Przebudowane zostaną również 3 obiekty mostowe nad rzekami: Mała Panew, Kanałem Fabrycznym i Brynica oraz 20 przepustów drogowych.

Na prawie 9-kilometrowym odcinku drogi krajowej przebudowane zostaną m.in. istniejące chodniki. Powstanie też ciąg pieszo-rowerowy oraz dodatkowe jezdnie w celu skomunikowania przyległych terenów.

Ponadto w ramach zadania zostaną wybudowane i przebudowane: oświetlenie, odwodnienie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz infrastruktura techniczna (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna itp.). Wykonawca będzie miał za zadanie również wybudowanie kanału technologicznego.

Prace zaplanowano na lata 2024-2026.

Źródło: GDDKiA.gov.pl

Facebook