sobota, 18 maja 2024

Rusza program „Maluch+”

 fot. MRiPS

Nowa odsłona programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Maluch+”, w związki z czym ruszył nabór wniosków. Program przewiduje stworzenie 102 tys. miejsc opieki dla najmłodszych, w okresie do 2029 roku. Wnioski można składać do 19 lutego. Główny nacisk w programie kładzie się na osiągniecie celu – żłobek w każdej gminie.

Ministerstwo wskazuje, że ważnym elementem wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci jest wsparcie pośrednie w oparciu o instytucje, czyli żłobki, przedszkola oraz wszelkie inne formy, pozwalające na zapewnienie najmłodszym dzieciom opieki, edukacji i zorganizowania czasu, bez udziału rodziców, którzy w tym czasie mogą podjąć lub kontynuować pracę zawodową. Od 2016 roku powstało ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami. Na koniec 2015 roku było niespełna 3 tys. placówek, które oferowały zaledwie 84 tys. miejsc opieki. Dziś funkcjonuje ponad 8 tys. instytucji opieki, w których jest blisko 230  tys. miejsc opieki nad maluchami.

Konsekwentnie wspieramy rodziny w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci. Na programy takie jak Rodzina 500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Dofinansowanie do opieki żłobkowej przeznaczyliśmy już 227,1 mld zł. Ale to nie wszystko. Wprowadziliśmy pracę zdalną do Kodeksu pracy, stworzyliśmy projekt ustawy o aktywności zawodowej, a Rada Ministrów przyjęła w ostatnim czasie przepisy wdrażające dwie unijne dyrektywy, w tym dyrektywę rodzicielską
Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

Pod nową odsłoną programu Maluch+ kryje się jeden wieloletni program, jednolity systemem finansowania oraz takie same zasady obejmujące całą Polskę. Na Program przeznaczono kwotę prawie 5,5 mld zł, które mają pozwolić na powstanie 102 tysiąca nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Finansowanie programu opiera się na trzech filarach: głównym jest Budżet Państwa, drugi filar to Krajowy Plan Odbudowy (KPO), trzeci – Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki. W ramach Programu nie jest wymagany wkład własny, co jest istotnym elementem dla zarówno samorządów jak i instytucji prywatnych.

Środki w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 przeznaczone są w pierwszej kolejności dla gmin. Każda gmina ma zagwarantowane środki na utworzenie miejsc opieki w nowych lub istniejących już instytucjach oraz środki na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowania utworzonych miejsc opieki. Złożenie przez gminę wniosku o wysokość środków przyznanych zgodnie z algorytmem stanowi potwierdzenie chęci skorzystania z wyznaczonej wysokości dofinansowania. Gmina ma 3 lata na przeprowadzenie inwestycji. To większa elastyczność realizacji zadania.

W drugiej kolejności o środki mogą ubiegać się podmioty komercyjne. W sytuacji gdy gminy nie zawnioskują o wskazane dla nich algorytmem środki, niewykorzystane pieniądze będą mogły zostać rozdysponowane wśród samorządów, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zawsze zachowana będzie jednak zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy. podmiot inny niż gmina, na realizację inwestycji będzie miał 2 lata.

maluch+ infografika
fot. MRiPS

Kwoty dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie nowych miejsc opieki w dwóch typach instytucji: żłobkach i klubach dziecięcych wynoszą odpowiednio (na utworzenie 1 miejsca opieki): jednostka samorządu terytorialnego do 35 862 zł (bez VAT), pozostałe podmioty – 12 410 zł (z VAT). W przypadku środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego dofinansowanie, na utworzenie jednego miejsca opieki wynosi 12 410, niezależnie od wnioskującego. Natomiast kwota dofinansowania na funkcjonowanie przez 12 i 24 miesiące 1 miejsca utworzonego z KPO i FERS to ok. 837 zł miesięcznie.

Program Maluch Plus, na który przeznaczymy ponad 1 mld euro, łączy w sobie dofinansowanie krajowe ze środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Krajowego Planu Odbudowy. Jest  to pogram kompleksowy. Teraz Program ma wspólne zasady i uproszczoną formę aplikowania o środki.
Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej

Wniosek jest składany wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 19 lutego 2023 r., za pośrednictwem Modułu 2 systemu Rejestr Żłobków oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, w zależności od rodzaju podmiotu. Następnie do 17 marca Urzędy Wojewódzkie będą miały czas na ocenę wniosków. Ogłoszenie wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się do 28 kwietnia 2023 r.

oprac. PK / źródło: MRiPS

Facebook