sobota, 13 kwietnia 2024

Rusza Salon Wiosenny 2024 – konkurs dla artystów z Opolszczyzny

 fot. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Salon Wiosenny to wyjątkowa okazja dla twórców z Opolszczyzny, by zaprezentować swoje prace szerszej publiczności i wziąć udział w konkursie o prestiżowe nagrody. Organizatorzy, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski oraz Galeria Sztuki Współczesnej, pragną przez to wydarzenie zachęcić artystów do poszukiwania nowych środków wyrazu i propagowania sztuk wizualnych.

Konkurs ma na celu nie tylko promocję artystów, ale również integrację środowiska plastyków regionu, oferując im platformę do wymiany doświadczeń i prezentacji swoich dokonań. W ramach Salonu Wiosennego 2024 przewidziano kilka etapów:

  1. Zgłoszenie prac przez uczestników do dnia 19 marca 2024 r. za pomocą poczty elektronicznej.
  2. Selekcja prac przez Jury, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac na wystawę.
  3. Ekspozycja prac zakwalifikowanych na wystawę.
  4. Wybór laureatów konkursu przez Jury i ogłoszenie wyników podczas wernisażu wystawy, zaplanowanego na dzień 17 maja 2024 r.
  5. Wystawa Salon Wiosenny 2024 odbędzie się w dniach od 18 maja do 23 czerwca 2024 r.
  6. Nagroda Publiczności będzie wyłoniona w trakcie trwania wystawy.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, na adres zpap@e.opole.pl, dołączając:

  • wypełnioną i zeskanowaną kartę zgłoszenia (dostępną w Regulaminie),
  • cyfrowe reprodukcje zgłoszonych prac (format JPG),
  • opisy prac video i instalacji, materiały video należy przesyłać za pomocą platform zewnętrznych (np. WeTransfer).

Wszystkie prace konkursowe powinny być opisane w nazwie pliku zawierającym nazwisko uczestnika oraz tytuł pracy. Pełna treść regulaminu oraz szczegółowe informacje na temat procesu zgłoszeniowego są dostępne na stronie internetowej galeriaopole.pl.

Organizatorzy zachęcają wszystkich artystów z Opola i okolic do wzięcia udziału w Salonie Wiosennym 2024, by wspólnie świętować sztukę i promować kreatywne działania w regionie. To nie tylko szansa na zdobycie uznania i nagród, ale również możliwość dołączenia do ważnego wydarzenia artystycznego na mapie kulturalnej Opolszczyzny. Nie przegapcie okazji, by zaprezentować swoje dzieła!

Żródło: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Facebook