niedziela, 10 grudnia 2023

Ruszyło głosowanie na Budżet Obywatelski Głuchołaz

Budżet obywatelski gminy Głuchołazy fot. podrozebezosci.pl / Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym

Z dniem 14 marca 2023 r. ruszyło głosowanie na propozycje zadań złożone w ramach naboru do Budżetu Obywatelskim Gminy Głuchołazy na 2023 rok. Pula środków w tegorocznej edycji BO wynosi 200.000 zł.

Głosowanie będzie trwało do 27 marca 2023, a wśród propozycji mamy projekty duże i małe. Głosować można za pomocą modułu do głosowania dostępnego na stronie internetowej Gminy Głuchołazy pod adresem www.glucholazy.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”.  Obsługa modułu jest bardzo prosta, intuicyjna i możliwa z dowolnego komputera i urządzenia mobilnego obsługującego przeglądarkę internetową. Można też swój głos oddać metodą tradycyjną. Jeśli się na taką zdecydujemy, należy udać się do punktu głosowania, który mieści się w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Plac Basztowy 4a, Głuchołazy. Punkt jest otwarty w dni powszednie w godz. 8:30-17:00.

Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Gminy Głuchołazy, przy czym osoby poniżej 13 roku życia mogą głosować za zgodą opiekuna prawnego. Każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 1 propozycję zadania w kategorii „duże projekty” oraz 1 propozycję zadania w kategorii „małe projekty”, wybrane spośród wszystkich dopuszczonych do głosowania propozycji zadań.

Liczba propozycji zadań (łącznie 20) przyjętych do głosowania, dzieli się następująco: „duże projekty” – 11 oraz „małe projekty” – 9.Uznanie wyniku głosownia dla propozycji zadania wymaga uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 200 osób głosujących w okręgu miejskim, 100 osób głosujących w okręgach wiejskich. Za wybrane do realizacji propozycje zadań uznaje się te, które uzyskały wymagany próg poparcia oraz otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną kategorię projektów. Jeżeli w wyniku głosowania kilka propozycji zadań otrzyma taką samą liczbę głosów i liczba ta będzie kwalifikowała propozycje zadań do realizacji, o ich kolejności zdecyduje publiczne losowanie.

tężnia solankowa Głuchołazy
fot. powiat.nysa.pl / Tężnia solankowa w Głuchołazach

Projekty duże: 

 1. Wyjazd na basen wraz z nauką pływania dla klas 1-3 PSP nr 3 w Głuchołazach – 80 tys. zł;
 2. Park dla Psów w Głuchołazach – 80 tys. zł;
 3. Most Kultury Festiwal – 80 tys. zł;
 4. Na Wagary – Festyn Rekreacyjny dla dzieci gminy Głuchołazy – 80 tys. zł;
 5. Przestrzeń przyjazna dzieciom – 80 tys. zł;
 6. Publikacja książki autorstwa Otto Besucha pt. Ziegenhals – Domniemana historia miasta – 80 tys. zł;
 7. Aktywne dzieci, aktywni rodzice – II etap remontu sali widowiskowo-sportowej w Jarnołtówku – 40 tys. zł;
 8. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Charbielin) – 40 tys. zł;
 9. Lokalne potrzeby inwestycyjne oraz rzeczowe sołectw: Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica, Stary Las – 40 tys. zł;
 10. Biskupów – Remont i modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej, Burgrabice – II etap remontu sceny na boisku sportowym, Sławniowice – przywrócić Sławniowicom blask – Nowe serce wsi – 40 tys. zł;
 11. Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych Nowy Świętów, Gierałcice – 40 tys. zł.

Swój głos można oddać wchodząc na stronę: https://glucholazy.pl/5493/108/duze-projekty.html 

Most Kultury Głuchołazy
fot. Facebook.com/Most Kultury (07.09.22r) Głuchołazy

Projekty małe: 

 1. Usługa społecznościowa (Głuchołazy) – 10 tys. zł;
 2. Park dla Psów w Głuchołazach – 10 tys. zł;
 3. Most Kultury Festiwal – dwudniowe wydarzenie kulturalne – 10 tys. zł;
 4. Chatka myśliwska dzieciom – Rodzinny Dzień dziecka w Gminie Głuchołazy – 10 tys. zł;
 5. Koncert muzyki chóralnej – Młodzi mają głos – 10 tys. zł;
 6. Festyn rodzinny w Konradowie – 10 tys. zł;
 7. Potrzeby inwestycyjne i rzeczowe sołectw: Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica, Stary Las – 10 tys. zł;
 8. Biskupów: zakup wyposażenia pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej; Burgrabice: montaż oświetlenia sceny na boisku sportowym;
  Sławniowice: zakup wyposażenia na nowo utworzone miejsce spotkań – 10 tys. zł;
 9. Nowy Świętów: zamontowanie stojaka na rowery oraz ławek, zrewitalizowanie terenu zielonego poprzez nasadzenie różaneczników i wysypanie terenu korą kolorową oraz zamontowanie tablicy turystyczno-informacyjnej o historii kościoła Gierałcice: rozbudowa placu zabaw dla dzieci o dodatkowe zabawki (urządzenia) – 10 tys. zł.

Swój głos można oddać wchodząc na stronę: https://glucholazy.pl/5492/108/male-projekty.html

fot. UM Wrocław / zdj. poglądowe

Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy? Skorzystaj z infolinii: 774092117/ 774092120.

oprac.: AW/glucholazy.pl

Facebook