niedziela, 23 czerwca 2024

Rząd wprowadza tarczę branżową. Na tę pomoc czekają restauratorzy, trenerzy fitness i organizatorzy wesel

 źródło: Krystian Maj, KPRM

Świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS czy 5 tysięcy złotych dotacji – to propozycje rządowego wsparcia dla przedsiębiorstw, które najbardziej cierpią w starciu z pandemią. Łączna kwota pomocy dla branż to prawie 2 mld złotych.

Od blisko 2 tygodni nie działają siłownie i baseny, od minionej soboty wszystkie bary i restauracje sprzedają tylko na wynos. Jeszcze wcześniej w związku z pandemią ponownie ograniczono prace branży weselnej, rozrywkowej, estradowej, targowej czy sprzedaży detalicznej. Przedsiębiorcy zaciskają pasa i wyczekują pomocy od państwa, bo choć wszyscy zdają sobie sprawę z powagi zagrożenia, to jednak utrzymanie miejsc pracy i własnego przedsiębiorstwa najbardziej spędza im sen z powiek.

Rozwiązania dla 25 PKD z najbardziej zagrożonych branż, przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Finansów i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Elementy Tarczy Branżowej zawiera także projekt ustawy, który złożyli w Sejmie posłowie PiS.

Najważniejsze zaproponowane regulacje to:

– zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.;
– jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności;
– zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę ponad 130 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.
– finansowanie dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej także w 2021 r. – wykreślenie z dotychczasowych przepisów terminu na przekazanie przez ministra właściwego do spraw turystyki środków na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego.

źródło:KPRM

Zwolnienie z ZUS

Ulga w opłacaniu obowiązkowych składek, wymaga spełnienia następujących warunków:

– prowadzenia na dzień 30.09.2020 r. jednego z określonych PKD rodzajów działalności,
– zgłoszenie do 30.06.2020 podmiotu jako płatnika składek,
– wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego XI 2019 r.

W przypadku, gdy przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, podlegają one zwrotowi. Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. będzie kosztować 528,42 mln zł, obejmie 173 412 płatników składki i pozwoli im zaoszczędzić łącznie prawie 530 mln zł.

Świadczenie postojowe

Pensja postojowa przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł. Warunkiem jej otrzymania jest o 40% niższy przychód z działalności w październiku lub w listopadzie, w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznych miesiącach rok temu. Uwaga! Tym razem starając się świadczenie postojowe, konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, tj. oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

Koszty świadczenia postojowego wyniosą 304,56 mln zł i obejmą 146 411 płatników. Łącznie to ok. 305 mln złotych bezpośredniego wsparcia finansowego.

Adresatem tych rozwiązań są branże najbardziej dotknięte skutkami drugiej fali pandemii COVID-19, czyli: gastronomiczna, weselna, fitness, targowa, estradowa, filmowa, rozrywkowa, rekreacyjna, fotograficzna i fizjoterapeutyczna. Szacuje się, że tarcza pomoże ok. 200 tysiącom firm.

Z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i świadczenia postojowego mogą skorzystać również te przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, ale teraz odczuły skutki trudnej sytuacji gospodarczej. Mają na to czas do 30 czerwca 2021.

W ramach pomocy z tarczy branżowej zawieszony ma być także pobór opłaty targowej w 2021 r. Drobni przedsiębiorcy zaoszczędzą dzięki temu nawet 130 mln złotych.

źródło: MRPiT/IT

Facebook