Plac Sebastiana 7
środa, 17 sierpnia 2022

Rządowe pieniądze dla poPGRowskich gmin. Gdzie trafiły?

 źródło: Pixabay

Prawie 14 mln zł przyznano opolskim gminom na 29 zadań. Dofinansowanie trafi na tereny, gdzie dawniej funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej, tzw. PGR-y.

Tym razem środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będą przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane PGR-y. Każdy samorząd spełniający kryteria mógł starać się o grant w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł.

W województwie opolskim dofinansowanie przyznano:

1. Gminie Korfantów – 500 tysięcy złotych na budowę świetlicy wiejsko-sportowej w Przydrożu Małym.
2. Gminie Baborów – 250 tysięcy złotych na adaptację budynku na Świetlicę Wiejską w kolonii Langowo.
3. Gminie Lewin Brzeski – 800 tysięcy złotych na rozbudowę budynku użyteczności publicznej – budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie.
4. Gminie Walce – 200 tysięcy złotych na budowę Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z zapleczem socjalnym w Dobieszowicach.
5. Gminie Krapkowice – 800 tysięcy złotych na budowę dwóch dwustanowiskowych garaży dla wozów bojowych OSP w Dąbrówce Górnej oraz Żywocicach.
6. Gminie Cisek – 350 tysięcy złotych na kompleksowy remont budynku dawnego dworca PKP w Sukowicach.
7. Gminie Komprachcice – 500 tysięcy złotych na remont zabytkowego budynku, pełniącego istotną rolę w życiu społecznym mieszkańców Domecka.
8. Gminie Popielów – 350 tysięcy złotych na budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni.
9. Gminie Lasowice Wielkie – 450 tysięcy złotych na przebudowę sali wiejskiej w miejscowości Tuły.
10. Gminie Praszka – 800 tysięcy złotych na przebudowę fragmentu ulic Słonecznej i Szkolnej oraz drogi wewnętrznej koło cmentarza.
11. Gminie Wołczyn – 350 tysięcy złotych na przebudowę drogi w Wierzbicy Górnej.
12. Gminie Zdzieszowice – 650 tysięcy złotych na przebudowę ul. Korfantego w Żyrowej.
13. Gminie Reńska Wieś – 63 tysiące złotych na przebudowę drogi gminnej – ul. Majątkowej w Łężcach.
14. Gminie Leśnica – 400 tysięcy złotych na remont dróg gminnych w miejscowości Lichynia.
15. Gminie Kietrz – 300 tysięcy złotych na remont i przebudowa chodników i dróg wewnętrznych na osiedlu przy ul. Różanej i Zielonej w Pilszczu Osiedlu
16. Gminie Pakosławice – 150 tysięcy złotych na modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej w miejscowości Frączków prowadząca do zabudowań po byłym PGR.
17. Gminie Dąbrowa – 350 tysięcy złotych na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Chróścina.
18. Gminie Łambinowice – 800 tysięcy złotych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej miejscowości Okopy.
19. Gminie Głuchołazy – 800 tysięcy złotych na modernizację infrastruktury osiedla domów wielorodzinnych po byłym PGR w miejscowości Charbielin.
20. Gminie Lubsza – 337 500 tysięcy złotych na rewitalizację zabytkowego parku w Mąkoszycach.
21. Gminie Głubczyce – 500 tysięcy złotych na rewitalizację parku oraz terenu przyległego do pałacu w miejscowości Pomorzowice.
22. Gminie Pawłowiczki – 243 tysiące złotych na zagospodarowanie terenu zielonego w Urbanowicach.
23. Gminie Turawa – 400 tysięcy złotych na przebudowę i termomodernizację szkoły w Bierdzanach i uruchomienie oddziałów przedszkolnych.
24. Gminie Kietrz – 700 tysięcy złotych na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków na obszarze Gminy Kietrz w osiedlu Krotoszyn i mieście Kietrz.
25. Gminie Domaszowice – 900 tysięcy złotych na dwa zadania: modernizacje z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach oraz budowę ok. 500 m dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na osiedlu Klonowym w Domaszowicach oraz utwardzenie terenu przy drogach.
26. Gminie Paczków – 400 tysięcy złotych na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego pod obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Paczkowie.
27. Gminie Prudnik – 700 tysięcy złotych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Wierzbiec wraz z budową tranzytu do sieci kanalizacyjnej Szybowice – Prudnik.
28. Gminie Lubrza – 700 tysięcy złotych na przebudowę (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Olszynce i zasilających ją studni.

Łącznie, w skali całego kraju, do gmin trafi w tym rozdaniu RFIL aż 340 mln zł.

źródło: OUW/IT

Facebook