poniedziałek, 30 stycznia 2023

Seniorzy otrzymają dodatkowe świadczenie stałe

 Fot. Shutterstock/fizkes

Na przyszły tydzień zaplanowano posiedzenie Senatu, który ma zając się ustawą budżetową na 2023 r. Przewiduje ona rekordową waloryzację rent i emerytur oraz wypłatę dodatkowych świadczeń dla seniorów – tzw. trzynastek i czternastek. Rząd, postuluje, aby świadczenie zwane 14-stką, było na stałe wpisane do polskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

Premier Morawiecki, podczas debaty w Sejmie nad ustawą budżetową na przyszły rok,  zapowiedział, że 14. emerytura zostanie ustawowo uregulowana jako stałe świadczenie. Idea szczytna, tylko czy się plan powiedzie, a czynniki ekonomiczne pozwolą świadczenie zrealizować? Prowizorium budżetowe na 2023 uwzględnia 14 emeryturę i wskazuje źródło jej realizacji. Rząd w oparciu o dane ekonomiczne, jest spokojny, wobec zapowiedzianej obietnicy. Przyjęta przez Rząd ścieżka legislacyjna zakłada, że gotowy projekt ustawy zostanie poddany pod głosowanie pod koniec pierwszego kwartału br.

Państwo powinno być z sercem dla tych, którzy najbardziej pomocy potrzebują. Podczas ostatnich wyborów Polacy wybrali rząd PiS jako model państwa, które służy i dba o swoich rodaków. Polska to państwo aktywne, a rząd wypracowuje nowe dochody, aby móc przeznaczyć je na wsparcie dla naszych seniorów.
Mateusz Morawiecki, Premier RP

Wprowadzenie 14. emerytury jako stałego świadczenia zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Białegostoku. Do tej pory decyzje o przyznaniu „czternastki” zapadały na szczeblach rządowych i za każdym razem wymagały uchwalenia stosownych przepisów. Po raz pierwszy nastąpiło to w 2021 roku. Rok później rząd zdecydował się powtórzyć ten manewr, co po raz kolejny wymagało uchwalenia stosownych przepisów. Teraz do Sejmu trafi ustawa, która od 2023 roku zagwarantuje wypłatę świadczenia na stałe, tak jak ma to miejsce w przypadku 13. emerytury.

Oparliśmy politykę senioralną na dwóch filarach: wsparciu finansowym i aktywności seniorów. Godne waloryzacje rent i emerytur, 13. emerytura i 14. emerytura, tak ważna dla premiera Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego.
Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

Zadowolenia nie kryją sami seniorzy. Jak podkreślają ich emerytury są niewielkie, a wydatki spore. Przede wszystkim to opłaty za mieszkanie oraz wydatki na lekarstwa. Niejednokrotnie, z domowego budżetu, opłacane są prywatne wizyty lekarskie lub badania. Seniorzy podkreślają, że każde wsparcie jest potrzebne. Podobnego zdania są pracownicy administracji samorządowej zajmujący się obszarem polityki społecznej. Wskazują, że dziś emeryci to najuboższa grupa, która mimo, że nie ma wygórowanych potrzeb, to najwięcej wydaje i najmniej jest w stanie zaoszczędzić.

Czternasta emerytura jest dedykowana seniorom o najniższych dochodach. W minionych latach świadczenie to było równe minimalnej emeryturze – w 2022 roku było to 1217,98 zł. W pełnej wysokości otrzymują je emeryci i renciści, których świadczenie miesięczne nie przekracza 2900 złotych. Powyżej tej kwoty stosowana była zasada „złotówka za złotówkę”. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś otrzymywał, np. 3015 zł emerytury, to „czternastka” była pomniejszana o kwotę 115 zł, czyli o tyle, o ile przekroczono dochód 2900 zł.

14 emerytura
fot. MRiPS

14-sta emerytura to jeden z czterech elementów, finansowego wsparcia Seniorów na ten rok. Wiosną, zostaną wypłacone 13. emerytury. W tym roku będą one znacznie wyższe od świadczeń z minionych lat. Dzięki rekordowo wysokiej waloryzacji przewidzianej w ustawie budżetowej (13,8 proc.) wyniosą one 1445,48 zł netto. Wypłata „trzynastek” ma odbywać się na przełomie kwietnia i maja. Ponadto od 1 marca nastąpi waloryzacja wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych prze ZUS. O ile ostatecznie wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe dowiemy się w lutym, kiedy poznamy wskaźnik średniorocznej inflacji za rok 2022 i wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Należy przy tym zaznaczyć, że w ustawie zagwarantowano minimalną podwyżkę w wysokości 250 złotych, którą zostaną objęci ci Seniorzy, u których, kwota wzrostu emerytury czy renty nie przekroczy 250 zł.

fot. MRiPS

Warto też przypomnieć o ostatnim – czwartym filarze wsparcia dla emerytów i rencistów, które weszło w życie dokładnie rok temu (01.01.2022), czyli o zniesieniu podatku od rent i emerytur do kwoty 2500,00 złotych. Na reformie zyskało około 8 mln Polaków, pobierających świadczenie z ZUS-u. Wprowadzone przepisy zwolniły kwotę do 2500zł od podatku. Podatek naliczany jest jedynie od różnicy pomiędzy kwotą bazową, a kwotą wypłacą. Z danych Ministerstwa Rodziny wynika, że z reformy „skorzystało” 95 proc. emerytów i rencistów, a 2/3 z nich w ogóle nie zapłaciło podatku. Postała cześć zapłaciła tylko od kwoty nadmiarowej.

Oprac. PK/MF, PolskieRadio24.pl

Facebook