piątek, 2 grudnia 2022

Sieć dróg – ile ich mamy [statystyka GDDKiA]

 fot. pixabay.com

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest zarządcą sieci dróg w Polsce o kategorii DK oraz drogi o kategorii Autostrady i szybkiego ruchu zwane ekspresówkami. Misją GDDKiA jest dbałość o utrzymanie i rozwój infrastruktury dróg krajowych i autostrad, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

Uchwalony program rozwoju sieci drogowej na lata 2014-2025 stawia ambitne cele przed Generalną Dyrekcją. W związku z powyższym parę informacji statystycznych dotyczących stanu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce.

Sieć dróg krajowych w Polsce wynosi 19 393 km w tym w zarządzie GDDKiA jest 17 782 km. Łączna długość dróg szybkiego ruchu wynosi 4722,8 km, dróg ekspresowych mamy łącznie 2969,2 km. wszystkie Autostrady w Polsce stanową 1753,6 km w tym odcinki koncesyjne autostrad 465 km.

Program budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 w ujęciu statystycznym przedstawia się następująco: – w realizacji jest 100 zadań o łącznej długości 1362,6 km, w przetargu mamy 15 zadań o długości 209,7 km, natomiast na etapie przygotowań (dokumentacja, ustalenia, pozwolenia) widnieje 76 zadań o długości 1 713,2 km.

Ostatnim z elementów wchodzących w zakres realizowanych inwestycji przez GDDKiA, jest budowa obwodnic. W programie przyjętym przez rząd na lata 2020-2030 zaplanowano 100 inwestycji tego gatunku. Obecnie w realizacji jest 14 obwodnic stanowiących 113,9 km. W przetargu na realizację czekają 3 zadania o długości 21,9 km, a przygotowaniu 82 zadania o długości ok. 728,4 km.

W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów w województwach. Podstawowe zadania zarządu w terenie pełnią podległe poszczególnym Oddziałom GDDKiA rejony dróg krajowych.

autor. PK

Facebook