sobota, 24 lutego 2024

Specjalne Strefy Ekonomiczne coraz popularniejsze wśród mikro, małych i średnich firm

 fot. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

W przeświadczeniu wielu przedsiębiorców z sektora MŚP Specjalne Strefy Ekonomiczne są dobrym miejscem do inwestycji tylko dla międzynarodowych koncernów. Tymczasem w 2021 roku Katowicka SSE wydała aż 52 pozytywne decyzje o wsparciu dla firm z sektora MŚP, czyli ponad połowę wszystkich zgód. Ponadto w ciągu ostatnich 7 lat inwestujące w niej małe, mikro i średnie firmy uzyskały ponad 300 milionów złotych wsparcia poprzez zwolnienie z podatków. Dzięki nowym przepisom uzyskanie dobrych warunków inwestycyjnych jest łatwiejsze, niż się wydaje, a możliwość uzyskania wsparcia można szybko sprawdzić np. na specjalnym kalkulatorze dostępnym na www.ksse.com.pl.

Od 2018 roku nie mieliśmy praktycznie ani jednego tygodnia, w którym nie byłby rozpatrywany wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. Składa się na to m.in. zwolnienie z podatku CIT/PIT czy pomoc w załatwianiu formalności. Firmy z sektora MŚP coraz częściej korzystają z oferty specjalnych stref ekonomicznych ponieważ zauważyły, że to po prostu bardzo dobre miejsce na rozwój ich biznesu.
podkreśla dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Do wzrostu poziomu inwestycji firm z sektora MŚP z pewnością przyczyniło się uelastycznienie możliwości uzyskania wsparcia poprzez stworzenie w 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Obecnie nie trzeba już bowiem posiadać siedziby w konkretnej lokalizacji, gdyż tak naprawdę cała Polska stała się strefą ekonomiczną.

W 2021 roku w przypadku KSSE niemal 60 procent inwestorów to firmy z polskim kapitałem. Przy odpowiednio sprofilowanych inwestycjach, niewielkich nakładach inwestycyjnych i odpowiednim poziomie stopy zwrotu, uzyskanie decyzji o wsparciu pozwala uzyskać korzyść porównywalną do dużego grantu. Jak podkreślają przedstawiciele stref – uzyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego nie musi oznaczać konieczności „odbierania ulgi” przez długi okres czasu. Szczególnie w zakresie tzw. reinwestycji.

KSSE
fot. KSSE
Jestem przekonany, że udało nam się dotrzeć z naszą ofertą do znacznej liczby firm, które z tych powodów zdecydowały się na złożenie wniosku o udzielenie decyzji o wsparciu. Szczególnie cieszy to, że dzięki stworzeniu PSI coraz częściej zachęcamy do inwestycji firmy w lokalizacjach, które do tej pory znajdowały się poza zasięgiem SSE.
informuje dr Janusz Michałek

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. MŚP wciąż nie boją się inwestycji

Tempo inwestycji w roku 2022 nieco spadło w porównaniu do poprzednich trzech kwartałów 2021 r., nadal jednak, szczególnie inwestorzy z sektora MŚP nie rezygnują z lokowania nowych projektów w KSSE. Łącznie Katowicka SSE wydała w pierwszych trzech kwartałach br. 55 decyzji o wsparciu na jej terenach. Dzięki nim firmy uzyskają zwolnienie z podatku CIT i PIT do nawet 50 procent na okres 12 lub 15 lat (w ramach działającej od 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji). Od początku tego roku spółki, które zdecydowały się umiejscowić swoje nowe projekty na terenach strefy, zadeklarowały inwestycje o wartości ponad 1,6 mld zł. Większość z nich (36) reprezentuje sektor MŚP. Pozostałych 19 to duże przedsiębiorstwa, zatrudniające łącznie co najmniej 500 pracowników. Wśród inwestorów dominują w tym roku przedsiębiorstwa z branży maszynowej, transportu, elektroniki użytkowej, motoryzacji oraz sektora FMCG (spożywczego). Dzięki nowym projektom w regionie powstanie ponad 750 nowych, a utrzymanych zostanie ponad 6500 miejsc pracy. Najwięcej z nich w obrębie podstref gliwickiej i sosnowiecko-dąbrowskiej.

KSSE
fot. KSSE
Sytuacja geopolityczna i związane z nią m.in. wysokie ceny energii oczywiście nie pomagają firmom w planowaniu nowych inwestycji. W tym upatrujemy nieco niższy niż przed rokiem wskaźnik ubiegania się o wsparcie, choć nadal jest on bardzo wysoki, biorąc pod uwagę pozostałe strefy ekonomiczne w Polsce. Ze względu na obecny klimat geopolityczny nie spodziewamy się pobić zeszłorocznych, rekordowych ponad 100 decyzji, jednak fakt, że mamy ich już ponad 50 po trzech kwartałach jest naprawdę pozytywny i świadczy o dobrym klimacie do inwestycji. Szczególnie, jeśli patrzymy na mikro, małe i średnie firmy, które nie zwalniają tempa. Oczywiście poza regularnymi działaniami, jak wsparcie przedsiębiorstw na etapie planowania a później przeprowadzenia inwestycji, staramy się też maksymalnie promować strefę i korzyści, jakie może przynieść przystąpienie do KSSE.
dodaje dr Janusz Michałek

Nowe przepisy ułatwiają firmom z sektora MŚP inwestycje

Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów, firmy mają możliwość uzyskania zwolnienia z podatku CIT lub PIT na terenie całej Polski na okres 12 lat (poza granicami KSSE na terenie Śląska) oraz aż 15 lat dla projektów realizowanych w granicach SSE. Podczas gdy dla dużych firm wysokość pomocy publicznej wynosi do 30%, to dla średnich i małych odpowiednio aż do 40% i 50%. Oferta przeznaczona jest dla tych przedsiębiorstw, które realizują projekty przemysłowe (np. budowa nowych zakładów produkcyjnych) bądź też firm oferujących nowoczesne usługi dla biznesu, związanych np. z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, audytem finansowym czy usługami rachunkowo-księgowymi.

Decyzja odnośnie wsparcia na realizację nowych inwestycji może dotyczyć na przykład:

  • Inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane
    z założeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększenia zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,
  • zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa,
  • przejęcie aktywów zakładu wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości;

W marcu tego roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła specjalny serwis dla inwestorów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, na którym mogą oni sprawdzić czy ich inwestycja kwalifikuje się do wsparcia i w jakiej wysokości. Można go znaleźć pod adresem: www.ksse.com.pl/DlaMSP.

_______________________________________________________________________

W październiku br. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została ogłoszona po raz trzeci z rzędu najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, a po raz pierwszy trzecią na świecie w rankingu Financial Times – fDi’s Global Free Zones of the Year 2022. Ranking Global Free Zones of the Year każdego roku wyróżnia strefy ekonomiczne z całego świata, które oferują najlepsze warunki inwestycyjne. Organizowany jest przez fDi Intelligence – specjalną agendę legendarnego wydawnictwa Financial Times, promującą inwestycje i rozwiązania dla rozwoju gospodarczego. Katowicka SSE została wyróżniana jako najlepsza strefa w Europie już po raz szósty (poprzednio zdobywała ten tytuł w latach 2015 – 2017 oraz 2019 i 2021). W tegorocznej edycji uzyskała także wyróżnienia w zakresie działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz ESG (działania na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego).

O Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została powołana 18 czerwca 1996 r. w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Dzisiaj uznawana jest za lidera wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych, co potwierdza m.in. pierwsze miejscu w Europie oraz pozycja w pierwszej piątce najlepszych specjalnych stref ekonomicznych na świecie (wg rankingu FDI Business Financial Times 2021). KSSE obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 540 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 43 mld złotych i stworzyły ponad 90 000 miejsc pracy. KSSE stawia na łączenie nauki z biznesem, budowanie partnerstwa w procesie inwestycyjnym, efektywną współpracę Polski z zagranicą oraz wsparcie w zapewnianiu wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby rynku pracy i przedsiębiorców.

Więcej informacji można znaleźć na www.ksse.com.pl

Kontakt dla mediów:

Mirella Jezierska
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Menadżer ds. Promocji i Komunikacji Medialnej
mirella@ksse.com.pl +48505090037

Piotr Dembiński
Bullseye Consulting
Managing Director
p.dembinski@bec.com.pl +48797705317

 

artykuł sponsorowany

Facebook