poniedziałek, 26 lutego 2024

Stany wód w regionie pod kontrolą. Nie ma zagrożenia

 źródło: Pexels

Na Opolszczyźnie nie ma zagrożenia powodziowego. Co prawda w 5 miejscach rzeki przekroczyły stan ostrzegawczy (na Stobrawie, Bogucicy, Prośnie, Budkowiczance i Bierawce), lecz w zbiornikach przeciwpowodziowych jest jeszcze duża rezerwa.

Przemysław Daca, prezes PGW Wody Polskie zapewnił, że mimo dużego skoku temperatur, który obserwujemy w ostatnich dniach, nie ma ryzyka wylewu. Ze względu na praktyczny brak pokrywy lodowej i śryżu (lodu prądowego) na opolskich rzekach nie ma prognozowanych zagrożeń meteorologicznych.

Sytuacja jest pod pełną kontrolą na poszczególnych ciekach wodnych i poszczególnych rzekach, co absolutnie nie zwalnia nas z tego, żeby utrzymywać monitoring sytuacji i wymieniać się wszelkimi informacjami, żeby wszystkie służby były w stałym pogotowiu, gdyby taka sytuacja zaistniała.
Adrian Czubak, wojewoda opolski

Wszystkie urządzenia służące do ochrony przed zalewem są w pełni sprawne. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego codziennie sprawdzają poziom wody, a wojewoda opolski jest w stałym kontakcie ze służbami.

źródło: OUW/JZ

Facebook