niedziela, 16 stycznia 2022

Stowarzyszenie OdNowa powołało pełnomocników wojewódzkich

 źródło: FB Marcin Ociepa

Podczas Rady Krajowej OdNowy lider ugrupowania Marcin Ociepa, wręczył powołania 16 pełnomocnikom wojewódzkim. Mają być oni odpowiedzialni za tworzenie struktur i ich rozbudowę w poszczególnych regionach. 

OdNowa stało się niedawno jednym z 4 koalicjantów Zjednoczonej Prawicy. Jak poinformował przewodniczący stowarzyszenia Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej i poseł, w umowie koalicyjnej zapisano m.in. zwiększenie nakładów na obronność o 100%, zwiększenie nakładów na edukację, w tym. m.in. na profilaktykę zdrowotną poprzez przywrócenie gabinetów pielęgniarek szkolnych oraz lekarzy stomatologów w placówkach oświatowych.

W trakcie Rady Krajowej OdNowy poruszona została też kwestia podnoszenia kompetencji urzędników samorządowych. W umowie koalicyjnej znalazł się zapis o powołaniu Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej, która wzorem KSAP miałaby kształcić urzędników w ramach studiów podyplomowych.

OdNowa jest ruchem społecznym, jest ruchem oddolnym. Mamy też samorządowców i liderów lokalnych, i to z ich potencjału chcemy czerpać. Dzięki reprezentacji parlamentarnej i rządowej możemy połączyć idealizm ze sprawczością.
Marcin Ociepa, lider OdNowy

Prezes Ociepa zapowiedział też wzrost nakładów na profilaktykę prozdrowotną. Szerokie rozumienie bezpieczeństwa zarówno energetycznego, jak i finansowego. Ułatwienie dostępu do leczenia w przypadku pacjentów borykających się z chorobami rzadkimi.

Podczas posiedzenia Rady Krajowej lider ugrupowania powołał pełnomocników regionalnych. I tak za poszczególne województwa odpowiedzialni będą:

Woj. dolnośląskie – min. Wojciech Murdzek
Woj. opolskie – min. Marcin Ociepa
Woj. śląskie – prezydent Raciborza Dariusz Polowy (południe regionu) i Tomasz Olszewski (północ)
Woj. małopolskie – min. Andrzej Gut-Mostowy,
Woj. podkarpackie – Andrzej Gut -Mostowy
Woj. lubelskie – poseł Anna Dąbrowska-Banaszek
Woj. świętokrzyskie – Mateusz Łękawski
Woj. łódzkie – min. Krzysztof Ciecióra
Woj. lubuskie – Bogdan Bakalarz
Woj. wielkopolskie – min. Grzegorz Piechowiak
Woj. mazowieckie – Krzysztof Boguta
Woj. kujawsko-pomorskie – radny Rafał Sobolewski
Woj. zachodnio-pomorskie – Zbigniew Chojecki
Woj. pomorskie – Rafał Ślozowski
Woj. warmińsko-mazurskie – Grzegorz Wołoszczak
Woj. podlaskie – Patryk Panasiuk

W Sejmie stowarzyszenie jest reprezentowane przez 5 posłów: Marcina Ociepę, Annę Dąbrowską-Banaszek, Grzegorza Piechowiaka, Wojciecha Murdzka i Andrzeja Guta-Mostowego. Do organizacji należą także m.in. prezydent Chełma Jakub Banaszek i wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

Facebook