czwartek, 20 czerwca 2024

Stowarzyszenie OdNowa RP wybrało Zarząd

 fot. ŁC

W poniedziałek (19.09) około setka działaczy lokalnej struktury OdNowa RP, podczas Walnego Zebrania, wybrała zarząd. Prezesem opolskich struktur został Tomasz Witkowski – wicewojewoda opolski. Zarząd liczy pięć osób. 

Walne zgromadzenie członków opolskiej struktury OdNowa RP rozpoczęło się punktualnie o 17.30. Nie zabrakło także Marcina Ociepy, który jest założycielem i Prezesem Stowarzyszenia. Zebranie poprowadził Tomasz Witkowski, który gorąco przywitał wszystkich zgromadzonych. Podczas swojego przemówienia podkreślił rolę i znaczenie Stowarzyszenia, jako inicjatywy, która skupia wokół siebie wielu samorządowców.

Tomasz Witkowski OdNowaRP
fot. ŁC
Cieszę się, że są tutaj z nami tak znakomici goście, a jednocześnie członkowie Stowarzyszenia, samorządowcy różnych szczebli. Stowarzyszenie to oddolna inicjatywa, skupiająca osoby z pomysłami i marzeniami, którzy chcą działać dla swoich małych, lokalnych społeczności. To właśnie Wy, jesteście tym pierwszym ogniwem łączącym sprawy zwykłych ludzi, ze sprawami samorządowymi. Wsłuchujecie się w ich potrzeby. To Wy jesteście łącznikiem między nimi, a władzą rządową. Stąd też cieszy mnie niezmiernie fakt, że dziś jesteście tutaj z nami.
Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski

W trakcie zebrania, swoje wystąpienie miał Prezes Stowarzyszenia OdNowa RP Marcin Ociepa. W swoim przemówienie odniósł się do obecnej sytuacji w kraju. Poruszył kwestie obronności, konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz wskazał kierunki rozwoju i działalności Stowarzyszenia. Podkreślił, że każdy pomysł na rozwój Opolszczyzny, jest wart zaprezentowania i przedyskutowania.

Marcin Ociepa Prezes OdNowaRP
fot. ŁC
Stowarzyszenie to bardzo dobra forma współpracy dla wielu osób, pozwalająca na działalność społeczną, kulturalną, sportową ale także samorządową. Stowarzyszenie, to odpowiedź na chęć integrowania się i możliwość odziaływania na struktury państwowe, chociażby w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje. Obecność Państwa na dzisiejszym zjeździe pokazuje, że powołanie Stowarzyszenia o tak symbolicznej nazwie, było potrzebne i ma rację bytu. Nasze działania wypływają z potrzeb samorządowców, radnych różnych szczebli, wójtów, burmistrzów, prezydentów. Życzę Wam i sobie, abyśmy się rozwijali, aby OdNowa RP zagościła w każdym powiecie, aby działalność nasza był dla dobra ludzi, dla lokalnych społeczności.
Marcin Ociepa, Prezes OdNowa RP, wiceminister Obrony Narodowej
OdNowa RP Marcin Ociepa
fot. ŁC

Podczas Walnego Zebrania delegaci powierzyli funkcję Prezesa opolskich struktur OdNowy RP Tomaszowi Witkowskiemu (wicewojewoda opolski). Wiceprezesami zostali: Tomasz Krupa (Burmistrz Gminy Baborów) oraz Jarosław Szóstka (Z-ca Burmistrza Prudnika). Do Zarządu weszli: Justynna Soppa – sekretarz oraz Piotr Pancześnik – skarbnik.

Schemat Zarządu OdNowa RP
fot. KT

W trakcie spotkania omówiono pomysły na rozwój województwa opolskiego, poruszono także kwestie wyborów samorządowych, a zgromadzeni delegaci uzgodnili kierunki i obszary działań Stowarzyszenia. Podczas podsumowania zjazdu, nowo wybrany Prezes opolskich struktur zaprosił do współpracy wszystkich tych, dla których naczelną wartością jest działalność na rzecz swoich lokalnych społeczności: – sołectw, gmin i powiatów.

autor: PKW 

Facebook