poniedziałek, 30 stycznia 2023

Straż Pożarna podsumowała 2022 rok

 fot. KG PSP

W 2022 roku strażacy odnotowali ponad 608 tysięcy interwencji, co jest największą liczbą zdarzeń notowaną w 30-letniej historii Państwowej Straży Pożarnej. Jest to o 29 102 interwencje więcej niż w 2021 roku. Ponadto, strażacy interweniowali o 21% częściej niż pięć lat temu kiedy odnotowano 502 055 zdarzeń oraz o 36% więcej razy niż w 2016 roku kiedy miały miejsce 447 003 zdarzenia.

Ubiegły rok to 135 968 pożarów, 424 956 miejscowe zagrożenia oraz 47 895 fałszywych alarmów. Przez cały 2022 rok powstało 32 320 pożarów w obiektach mieszkalnych, niestety 387 osób straciło życie a 2338 odniosło obrażenia. Ponadto, w związku z emisją tlenku węgla, strażacy odnotowali 4686 interwencji, w których 68 osób uległo śmiertelnemu zatruciu czadem, a 1224 uległy podtruciu. Od rozpoczęcia sezonu grzewczego w październiku 2022 roku strażacy interweniowali 1298 razy w związku z emisją czadu. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla 34 osoby straciły życie, a 429 odniosło obrażenia.

fot. KG PSP

W grupie pożarów najczęściej dochodziło do pożarów traw 53 604, w tym pożary upraw 31 943 oraz pożary traw na terenach nierolniczych 21 661. Ponadto, na terenie kraju powstało 6 457 pożarów lasów. W minionym roku strażacy najczęściej interweniowali przy usuwaniu skutków sił natury, w tym silnego wiatru 125 363, opadów deszczu 14 842, opadów śniegu 12 114 i przyborów wód w rzekach 3 966. Ponadto, odnotowano 58 700 wypadków drogowych oraz 42 335 działań o charakterze medycznym.

fot. KG PSP

Ponadto strażacy podejmowali interwencje związane z uszkodzeniami budynków 18 333, ratownictwem chemicznym 8 170 i ekologicznym 1 412 oraz na akwenach 7 254.  Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województw: mazowieckiego 90 615, śląskiego 73 499, wielkopolskiego 53 695, małopolskiego 46 498 oraz dolnośląskiego 45 640.

 

Opracowanie i grafika: Wydział Prasowy KG PSP

fot. KG PSP

Rok 2022 był dla strażaków rokiem bardzo pracowitym. W naszym województwie PSP interweniowała aż 16091 razy, co w przeliczeniu na mieszkańców województwa opolskiego (980 771 z dn. 30.06.2020 r.) daje nam współczynnik interwencji na poziomie 1,64. Dla porównania w największym województwie, czyli mazowieckim zamieszkuje 5,514.000 osób (dane z 2021 r.), a współczynnik interwencji wynosi również 1,64. W porównywalnych wielkościowo pod kątem ilości zamieszkujących województwo osób, tj., województw lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie, współczynnik interwencji wyniósł odpowiednio: – 2,0; 1,45; 1,5.

Opracowanie i grafika: Wydział Prasowy KG PSP

Facebook