niedziela, 10 grudnia 2023

Strzeleczki są kolejnym miejscem w regionie, w którym otwarto strzelnicę wirtualną

 fot. ŁK

Dzisiaj (17.03) w Strzeleczkach z udziałem Marcina Ociepy, wiceministra obrony narodowej otwarto strzelnicę wirtualną w Strzeleczkach. To kolejna miejscowość po Oleśnie, Kluczborku i Krapkowicach, w której to funkcjonują podobne obiekty.

fot. ŁK
Strzelnica będzie służyć społeczności lokalnej Strzeleczek. Strzelnic w Polsce przybywa, jest to skok kilkusetprocentowy. Cieszę się, że mamy w Polsce, także na Opolszczyźnie, samorządowców, którzy rozumieją znaczenie sportu strzeleckiego i formacji młodych ludzi w poczuciu i w duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo swojej ojczyzny. Strzelectwo jest niejako pretekstem dla młodych ludzi do wzięcia odpowiedzialności za swoje rodziny, za swoją lokalną społeczność. Jednocześnie broń, jak sama nazwa wskazuje, ma służyć do obrony. Formacja obywatela w duchu dojrzałej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ojczyzny jest niezwykle istotne. Chcemy aby także tutaj w Polsce morale społeczeństwa było jak najwyższe.
Marcin Ociepa, poseł Ziemi Opolskiej i wiceminister obrony narodowej
fot. ŁK
Remiza strażacka to adekwatne miejsce na powstanie takiej strzelnicy. Strażacy w Strzeleczkach będą mogli również podnosić swoje umiejętności obronne, które w konsekwencji doprowadzą do tego, że jako naród będziemy czuli się bezpieczniejsi. Dziękuję za sprawność realizacji programu budowy strzelnic. Widać tutaj bardzo duże zaangażowanie. Zachęcamy samorządy do tego, aby właśnie takie miejsca powstawały. Jak pokazuje to przykład Strzeleczek, niekoniecznie muszą to być szkoły ale również remizy i inne miejsca.
Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski
fot. ŁK
Jest to druga strzelnica w powiecie krapkowickim. Pierwsza powstała w Krapkowicach. Pokazuje to współpracę samorządu z rządem.
Maciej Sonik, starosta krapkowicki
fot. ŁK
Na takiej strzelnicy ćwiczyć mogą także uczniowie. Jest to bardzo dobra inwestycja z obronnego punktu widzenia naszego kraju. Widzimy co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Cieszę się, że dzisiaj powstaje bardzo dużo ruchów sportowych i strzeleckich.
Marek Pietruszka, wójt gminy Strzeleczki

Autor: PS

Facebook