wtorek, 18 maja 2021

Studenci nie wrócą już w tym roku w uczelniane mury

 autor: ŁK

To koniec złudzeń. Z powodu nadejścia III fali pandemii COVID-19, Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, poinformował, że funkcjonowanie uczelni wyższych zostało ograniczone na kolejny semestr (od 27.02 do 30.09).

W najnowszym rozporządzeniu czytamy o ujednoliceniu zasad dla uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów na obszarze całego kraju. Dotychczas zależały one od tego czy siedziba uczelni znajduję się w kraju objętym żółtą lub czerwoną strefą. Aktualne rozwiązanie wprowadza zasady dla czerwonego obszaru we wszystkich ośrodkach kształcenia wyższego.

Wciąż należy prowadzić zajęcia w trybie zdalnym z wykorzystaniem potrzebnych metod kształcenia na odległość. Dozwolona jest jednak możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnie w przypadku, gdy ich charakter nie pozwala na właściwą edukację przez internet, lub są realizowane na ostatnim roku studiów I stopnia, studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Część zajęć na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty czy ratownika medycznego odbywa się w formie hybrydowej także na opolskich uczelniach.

Ostateczną decyzje odnośnie formy studiów podejmuje rektor. Wszystkie decyzje muszą uwzględnić bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników. Dopuszczone zostało również weryfikowanie postępów w nauce doktorantów zdalnie. Ponadto uchwały instytucji uniwersyteckich mogą być podejmowane na odległość.

Gość w kawiarence

Facebook