Baner reklamowy dla PPP
czwartek, 21 października 2021

Studenci Politechniki będą praktykować w Wałbrzyskiej Strefie

 źródło: Politechnika Opolska

Od przyszłego semestru studenci opolskiej uczelni technicznej będą mogli skorzystać z oferty płatnych praktyk w zakładach na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. Dla przyszłych inżynierów to szansa na zdobycie doświadczenia u pracodawców w największej w Polsce strefie ekonomicznej.

Do wyboru studenci będą mieć aż 200 firm terenie województw opolskiego, dolnośląskiego lubuskiego i wielkopolskiego w części objętej przez Invest-Park. Na początek, na płatne praktyki wysłanych może być 180 studentów w ciągu dwóch najbliższych semestrów. Projekt jest jednak rozwojowy.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa już od 25 lat, jednak umowa z Politechniką jest częścią nowego projektu “Centrum Szkoleniowego Invest-Park”. W ramach tych działań planowane jest stworzenie zaaranżowanej linii produkcyjnej przemysłu 4.0 i nauka bezpiecznej obsługi z wykorzystaniem narzędzi VR. Studenci zostaną zapoznani z ofertą firm zrzeszonych w strefie, w ramach paneli eksperckich oraz zaproszeni do odbycia płatnych praktyk.

W inauguracyjnym spotkaniu z władzami Politechniki, podczas którego doszło do podpisania umowy, wzięli Artur Siennicki, prezes WSSE, dr Pawerł Kurtasz, wiceprezes strefy oraz Anna Kaczmarczyk, koordynator klastra edukacyjnego strefy “Invest in Edu”.

Politechnikę Opolską reprezentowali rektor dr hab. Marcin Lorenz, prorektorzy prof. Grzegorz Królczyk oraz dr Aneta Kucińska-Landwójtowicz. Obecni byli także dziekani wydziału Elektroniki Automatyki i Informatyki dr hab. inż. Andrzej Cichoń, dr hab. inż. Grzegorz Robak z wydziału Mechanicznego, prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr Piotr Zamelski a także dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dr inż. Iwona Łapuńka. Koordynatorem projektu z ramienia Politechniki Opolskiej została Aleksandra Jasińska z Akademickiego Biura Karier PO.

Co roku kolejni studenci stają przed wyborem swojego miejsca praktyki, mamy więc nadzieję, że panele eksperckie wpiszą się na stałe w działania Akademickiego Biura Karier. Szeroka akcja promocyjna pokaże młodym ludziom, jak duże możliwości daje współpraca z firmami zrzeszonymi w ramach Strefy. Projekt merytorycznie odpowiada na potrzeby zarówno jednej jak i drugiej strony, a dzięki finansowemu wsparciu praktyki będą dla studentów jeszcze bardziej atrakcyjne.
Aleksandra Jasińska, kierownik Akademickiego Biura Karier

Reklama

Gość w kawiarence

Facebook