sobota, 24 lutego 2024

Studenci Politechniki Opolskiej mogą liczyć na zapomogę

 autor: ŁK

Pandemia wpłynęła negatywnie także na zasobność i tak chudego portfela studenta. Opolska uczelnia wyciąga zatem pomocną dłoń i jeśli żak znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej może ubiegać się o zapomogę od uczelni. 

Maksymalna kwota wsparcia to 1500 zł. W aktualnej sytuacji nie obowiązuje limit 2 zapomóg w czasie trwania roku akademickiego. Oznacza to, że można ją otrzymać za każdym razem, gdy student znajdzie się w trudnej sytuacji. Podstawowym warunkiem wypłacenia pieniędzy jest udokumentowana potrzeba wynikająca z konsekwencji pandemii COVID-19. Może to być utrata zatrudnienia, choroba studenta lub członka jego rodziny.

W celu uzyskania wsparcia należy złożyć wniosek wraz z: klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, dokumenty świadczące o przejściowym pogorszeniu sytuacji życiowej np.: zaświadczenie lekarskie, dokument potwierdzający leczenie szpitalne, fakturę VAT lub rachunek, które potwierdzają poniesione wydatki w związku z trudną sytuacją życiową, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, dokument potwierdzający utratę źródła dochodu.

Wcześniej wysokość zapomogi wynosiła 1000 złotych. W 2020 roku z takiej pomocy skorzystało prawie 60 studentów Politechniki Opolskiej.

źródło: Politechnika Opolska/JZ

Facebook