środa, 12 czerwca 2024

Studencie, pamiętaj o zaświadczeniu!

 Fot. Radio Doxa

Uczniowie i studenci, którzy mają prawo do renty rodzinnej powinni pamiętać, by dostarczyć Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Brak dowodu na dalszą edukację może skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

Uczniowie i studenci, którzy dotąd otrzymywali rentę rodzinną, a zamierzą dalej się edukować powinni jak najszybciej dostarczyć do ZUS wniosek o wypłacenie świadczenia. Do tego jest potrzebne aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. Jeśli uczniowie dostarczą je do końca września, a studenci do końca października to renta rodzinna będzie wypłacana bez przerwy.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Szczególnie ważne jest to dla pobierających rentę rodzinną tegorocznych maturzystów przyjętych na I rok studiów. Jeśli nie chcą stracić renty za wrzesień, powinni do końca września złożyć w ZUS wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Do końca października zaś, powinni przedłożyć zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci mają czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do końca października.

Źródło: ZUS Opole

Facebook