sobota, 13 kwietnia 2024

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Sprawdź czy masz szanse

 Fot. Radio Doxa

Jeśli jesteś nauczycielem i urodziłeś się po 1948 r. to masz kilka możliwości, żeby przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Jedną z opcji jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W świetle ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nauczycielami są wychowawcy, pracownicy pedagogiczni i nauczyciele zatrudnieni w m.in. publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Obecnie na Opolszczyźnie wypłacamy prawie 500 nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. W całym kraju na początku tego roku to świadczenie pobierało niemal 13 tysięcy osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła ponad 3,5 tysiąca złotych.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (ENSK) możesz złożyć w każdej placówce ZUS, a rozpatrzy je ta jednostka, która jest właściwa ze względu na twoje miejsce zamieszkania. Można też wnioskować w wersji elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Obecnie o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne możesz ubiegać się, gdy w chwili zakończenia pracy skończysz określony wiek (w 2024 r. to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn). W latach 2025-2026 ten próg będzie wyższy tj. dla kobiet – 56 lat, dla mężczyzn – 61 lat. Innym elementem jest wykazanie na dzień rozwiązania stosunku pracy co najmniej 30 lat stażu czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej „przy tablicy” w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione łącznie w chwili zakończenia pracy.

Źródło: ZUS Opole

Facebook