środa, 12 czerwca 2024

SZKOLENIE DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ – Czas decyzji

 fot. kpt. Piotr Płuciennik

Ponad stu ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej odbywa szkolenie podstawowe w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej. Większość z nich marzy o tym, aby zostać żołnierzem zawodowym.

Ochotnicy wcieleni zostali 3 października, a już kolejnego dnia dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej generał brygady Maciej Siudak wręczył im broń. Od tego momentu rozpoczęło się intensywne szkolenie, podczas którego żołnierze poznają abecadło wojskowego rzemiosła. Codziennie uczą się regulaminów, musztry indywidualnej i zespołowej. Od 10 października ochotnicy rozpoczęli szkolenie na poligonie w Winowie, gdzie nauczane są podstawy zachowania się żołnierza na polu walki. Ten blok zajęć obejmuje m.in. takie zagadnienia jak pokonywanie terenu różnymi sposobami, maskowanie, marsz ubezpieczony, ewakuacja rannego czy wykonanie stanowiska strzeleckiego do postawy leżącej. Praktyczne zajęcia w terenie weryfikują sprawność fizyczną oraz odporność na stres i zmęczenie, pokazują również umiejętności poszczególnych żołnierzy do pracy w grupie i motywację do kontynuowania szkolenia.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa jest nową formą spełnienia obowiązku obrony obywateli wobec Ojczyzny. Składa się z czterotygodniowego szkolenia podstawowego, zakończonego przysięgą wojskową oraz 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego. Żołnierze są zakwaterowani w koszarach jednostki, dostają umundurowanie i wyposażenie.

Podczas aktualnie trwającego szkolenia podstawowego, w dniu 19 października br., żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wezmą udział w typowaniu stanowisk służbowych, które przeprowadzą przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Wówczas ochotnicy będą musieli podjąć decyzję co do miejsca kontynuowania służby po złożeniu przysięgi wojskowej m.in. w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej lub innych wybranych jednostkach wojskowych lub zakończeniu szkolenia.
Dla tych, którzy wybiorą służbę w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej czekają już miejsca w pododdziałach, gdzie będą doskonalić swoje umiejętności na stanowiskach służbowych, zgodnych ze specjalnością wojskową. Okres szkolenia specjalistycznego przewidziany jest na 11 miesięcy, ale dla najlepszych żołnierzy ten czas może zostać skrócony, co umożliwi im kontynuowanie służby wojskowej już jako żołnierz zawodowy.

Źródło: https://10blog.wp.mil.pl; kpt. Piotr Płuciennik 

 

Facebook