Baner reklamowy dla PPP
czwartek, 21 października 2021

Szpitale na Opolszczyźnie z dodatkowymi 4 milionami!

 Opolskie Centrum Onkologii/ archiwum

Podczas ostatniego posiedzenia zarząd województwa podjął decyzję o dodatkowym wsparciu dla 4 szpitali. Z tych środków sfinansowane będzie doposażenie placówek oraz remonty. Na nadzwyczajny zastrzyk gotówki może liczyć Opolskie Centrum Onkologii, Szpital Wojewódzki w Opolu, Stobrawskie Centrum Medyczne oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Największą kwotę na inwestycje otrzyma Opolskie Centrum Onkologii. Będą to aż 2 miliony 284 tysięcy złotych. Przeszło 1,5 miliona placówka przeznaczy na doposażenie sali operacyjnej w sprzęt potrzebny do zabiegów laparoskopowych. Na trzy sale operacyjne w szpitalu onkologicznym jedna posiada już taki sprzęt. Jednak ciągle rozwijająca się medycyna laparoskopowa jest mniej inwazyjna i bezpieczniejsza dla pacjentów.

Ciągły rozwój metod laparoskopowych – bezpieczniejszych i mniej obciążających dla pacjentów wymusza na nas ich coraz częstsze stosowanie. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest doposażenie kolejnej sali operacyjnej w urządzenia i sprzęt do takich zabiegów.
Marek Staszewski, dyr. Opolskiego Centrum Onkologii

Za pozostałe 720 tysięcy zakupiony zostanie aparat do hipertermii dla Zakładu Radioterapii. Identyczny nowoczesny sprzęt jest już wykorzystywany w Ośrodku Samarytanin w Opolu oraz Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Inwestycja poszerzy pakiet procedur terapeutycznych dostępnych w szpitalu. Metoda jest też wykorzystywana w leczeniu pacjentów nieonkologicznych.

Szpital Wojewódzki przy ul. Katowickiej w Opolu otrzyma 1,1 mln złotych na zakup laparoskopu oraz nowej lampy w sali operacyjnej, a także na adaptację pomieszczeń w przyziemiu pawilonu diagnostyczno-zabiegowego na archiwum szpitalne, szatnie dla personelu i depozyt dla pacjentów.

Stobrawskie Centrum Medyczne wsparte zostanie z kolei kwotą 524 tysięcy na zakup m. in. aparatu do USG z głowicą do badania stawów dla poradni i oddziału reumatologicznego, wyposażenie zakładu diagnostyki endoskopowej w wysokiej rozdzielczości sprzęt do manometrii przełykowej oraz zakup oprogramowania do zarządzania wewnętrznej sieci komputerowej z helpdeskiem. Za pozyskane środki utwardzony też zostanie teren przy szpitalu w Pokoju oraz wybudowany parking.

72 tysiące to kwota, którą z budżetu samorządu województwa otrzyma Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Środki te pozwolą na zakup dwóch kserokopiarek, zestawów komputerowych oraz perymetru komputerowego do badania pola widzenia.

źródło: UMWO

Reklama

Gość w kawiarence

Facebook