poniedziałek, 29 maja 2023

To już ostatnie dni naboru. Zostań rachmistrzem!

 Źródło: spis.gov.pl

Chętni, którzy złożą dokumenty, będą odpowiedzialni za przeprowadzenie spisu mieszkań i ludności w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Aplikować można do 9 lutego.

Aby zostać rachmistrzem należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim spis mogą przeprowadzać osoby pełnoletnie z nieposzlakowaną opinią. Przyszły rachmistrz powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Spełnienie tych warunków nie jest jednoznaczne z otrzymaniem pracy. Kandydaci zobligowani są bowiem do uczestnictwa w egzaminie, poprzedzonym specjalnym szkoleniem. Wyniki powyżej 60% poskutkują wpisaniem na listę, a ostateczni rachmistrzowie zostaną wyłonieni spośród kandydatów, którzy uzyskają najwięcej punktów.

Rachmistrzowie będą pracować na podstawie umowy-zlecenia. Decyzja o formie przeprowadzenia ankiety (osobistej lub telefonicznej) zostanie podjęta w zależności od sytuacji epidemicznej.

W Opolu rekrutację prowadzi Urząd Miasta. Narodowy Spis Powszechny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć TUTAJ

Źródło: spis.gov.pl/SI

Facebook