piątek, 2 grudnia 2022

Tomasz Witkowski: W tym tygodniu w większości gmin już powinna ruszyć dystrybucja węgla

 fot. ŁK

W skali kraju, około 200 gmin podpisało umowy w/s dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców swoich gmin. Kolejne 800 deklaruje podpisanie umowy jeszcze w tym tygodniu, aby móc realizację dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach na terenie swoich gmin.

Jak tłumaczył na antenie Radia Doxa, wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski, proces realizacji jest w toku, jednakże wydłużył się za przyczyna poszukiwania przez gmin węgla polskiego, a nie importowanego. Jak wynika z informacji rządu, gminy próbowały zmieniać spółki, dbając o to, żeby do ich mieszkańców dotarł polski węgiel. Ponadto niejednokrotnie gminy składają wnioski o większy tonaż, niż wynika z szacunków wynikających z deklaracji o dodatku węglowym.

Dziś (21.11 - przyp. red.) w Urzędzie Wojewódzkim ma się odbyć spotkanie dla samorządów, które jeszcze nie mają podpisanej umowy z PGE czy PGG. Wszystkie kwestie formalne na początku tego tygodnia powinny zostać zrealizowane, zatem myślimy, że najbliższe dni będą kluczowe dla dystrybucji do mieszkańców. Cały proces w tym tygodniu powinien nabrać rozpędu.
Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski

Przypomnijmy, że węgiel dystrybuowany przez samorządy gminne to jednak z „tarcz” pomocowych, jakie rząd wprowadził wobec drastycznych cen węgla na rynku. Realizowany program zakłada, że Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą  kupować węgiel od podmiotów wprowadzających węgiel kamienny do obrotu za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel dla samorządów jest sprzedawany przez: Polską Grupę Górniczą (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka. Samorządy, które kupiły węgiel przed wejściem tej ustawy po wyższej cenie, będą mogły wnosić o zwrot różnicy.

Węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupować te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego. Dlatego będą one musiały złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli jednak sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, będą one mogły nabyć surowiec po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymały dodatek węglowy. Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

WAŻNE:

  • Zasada „jeden dodatek węglowy na jeden adres” już nie obowiązuje. W myśl znowelizowanych przepisów z dnia 03.11.2022 r.,  każda z rodzin mieszkających pod jednym adresem może ubiegać się o dodatek pieniężny na węgiel,
  • po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym, dodatek ten zostanie wypłacony wszystkim tym rodzinom, które mimo wspólnego zamieszkania pod jednym adresem, prowadzą osobne gospodarstwo domowe, ale ogrzewają się z jednego pieca lub mają osobne )swoje) źródło ciepła – kocioł węglowy.  w ramach osobnego gospodarstwa domowego,
  • wniosek o dodatek węglowy będzie można składać do końca listopada bieżącego roku, po tym terminie, wnioski nie będą rozpatrywane.

Facebook