niedziela, 3 grudnia 2023

TRENUJ Z WOJSKIEM W FERIE

 fot. 10 Opolska Brygada Logistyczna

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z jednostkami wojskowymi z całego kraju zorganizują jednodniowe szkolenia pod hasłem „Trenuj z wojskiem w ferie”. W kampanii, w dniach 4 i 25 lutego 2023 roku, weźmie udział również 10 Opolska Brygada Logistyczna.

Przez 7 tygodni w okresie ferii zimowych od 14 stycznia do 25 lutego, w każdą sobotę od czterech do dziesięciu jednostek wojskowych będzie organizować 8-godzinne, bezpłatne szkolenie dla wszystkich chętnych w wieku od 15 do 65 lat. Terminy szkoleń dopasowane są do terminów ferii w danym województwie, z uwzględnieniem innych zadań realizowanych przez jednostki wojskowe.

W 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej zorganizowane zostaną dwa dni szkoleniowe w terminach 4 i 25 lutego 2023 roku, w godz. od 08.00 do 16.00. W czasie szkolenia uczestnicy nabędą  podstawowe umiejętności obronne i wojskowe, m.in. nauczą się posługiwania bronią, strzelania, walki wręcz, jak przetrwać w terenie i udzielić pierwszej pomocy. W czasie pobytu w jednostce wszyscy mają zapewnione ubezpieczenie i wyżywienie. Wszystkie zajęcia – w sposób maksymalnie praktyczny i przystępny – będą prowadzili żołnierze – instruktorzy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Nauka strzelania odbywać się będzie z wykorzystaniem symulatorów i trenażerów. Nie jest przewidziane strzelanie ostrą amunicją.

Jedynymi warunkami uczestnictwa są: wyłącznie polskie obywatelstwo, wiek od 15 (za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) do 65 lat oraz odpowiedni ubiór (długie lub sportowe buty, długie spodnie, kurtka/bluza, czapka, rękawiczki). Pamiętaj, aby zabrać również dokument tożsamości ze zdjęciem.

Wystarczy zgłoszenie do 10 Opolskiej Brygady Logistycznej na nr tel. 261625171, tel. kom. 601545228 lub adres email: 10blog.sekretariat@ron.mil.pl. Podaj imię i nazwisko, wiek, nr telefonu, adres email oraz wybrany termin szkolenia  – możesz do tego wykorzystać email, telefon, komunikator, media społecznościowe lub zgłoś się osobiście – wszystkie te formy są dopuszczalne, a nabór trwa do godz. 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie.

Źródło: materiały organizatora

trenuj z wojskiem
fot. 10 Opolska Brygada Logistyczna

Facebook