wtorek, 28 listopada 2023

Ubezpieczeni obcokrajowcy na Opolszczyźnie. Minimalny, ale spadek

 fot. ZUS Opole

Po raz pierwszy od wielu miesięcy na Opolszczyźnie spadła liczba cudzoziemców zgłoszonych w ZUS. W skali kraju utrzymuje się rosnący trend zgłoszeń do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób z innym paszportem niż polski.

Według danych ZUS z końca września tego roku, do ubezpieczeń społecznych w tej instytucji zgłoszonych było niemal 1 mln 112 tys. osób, które wskazały inne obywatelstwo niż polskie. To progres wobec wskaźników ZUS sprzed kilku miesięcy. Jeszcze pod koniec maja br. cudzoziemców było 1 mln 85 tys., a to oznacza, że w ciągu czterech miesięcy przybyło około 26 tys. ubezpieczonych obcokrajowców. Taki kierunek nie ma odzwierciedlenia w województwie opolskim.

Województwo opolskie, choć najmniejsze i z najniższą liczbą mieszkańców, od lat cieszyło się powodzeniem wśród cudzoziemców, którzy legalnie pracowali, a przez to składkowali w ZUS. Od maja grono ubezpieczonych obcokrajowców w regionie nie tylko nie powiększyło się, a minimalnie uszczuplało. Ostatniego dnia września opolski oddział ZUS notował dokładnie 26 613 osób z innym paszportem niż polski, a pod koniec maja było to 26 769 ubezpieczonych. Dotychczas razem z tendencją krajową w regionie obserwowaliśmy jedynie wzrost, a obecnie notujemy mniej ubezpieczonych obcokrajowców w regionie, choć nie jest on spektakularny.
ebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w Polsce, których pracodawcy zgłaszają do ubezpieczeń społecznych są obywatele Ukrainy. W rejestrach ZUS jest ich ponad 753 tys. (31 maja br. było  745 tys.). Drugie miejsce pod względem liczebności zajmują Białorusini, których jest przeszło 126 tysięcy (w maju – 120 tys.). Trzecią, co do liczebności narodowością są Gruzini – pod koniec września ZUS rejestrował niemal 27 tys. osób z tym obywatelstwem (w porównaniu do maja to spadek o ponad 300 ubezpieczonych).

Źródło: ZUS Opole

Facebook